Pozvánka na odborný seminář "Facility management v ČR"

Datum: 2.4.2007  |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je rozšířit informovanost o Facility managementu jako metodě, o způsobech, jak jej lze provádět a o tom, jak je tato metoda v současné době v naší republice využívána. Účast na semináři hodnocena jedním bodem.

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz
Název akce: Facility management v ČR
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí - OS 11 Facility management v ČR
Datum konání: 11. 6. 2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319
Vložné: pro členy STP - 900,- Kč, ostatní 1200,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 1 bodem.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 1. odborný seminář Facility management v ČR pořádaný Společností pro techniku prostředí. Cílem semináře je rozšířit informovanost o Facility managementu jako metodě, o způsobech, jak jej lze provádět a o tom, jak je tato metoda v současné době v naší republice využívána.

Snaha zajistit prosperitu firem nutí hledat rezervy ve všech oblastech nákladů na podnikání. Jedna z možností je zajistit veškeré podpůrné činnosti počínaje správou objektu až po specializované činnosti jako jsou bezpečnost práce, účetnictví včetně zajišťování lidských zdrojů odbornou firmou. Tento světový trend se začíná uplatňovat i v České republice, protože umožňuje společnosti se plně soustředit na vlastní předmět podnikání a veškeré tyto podpůrné služby spadající do Facility managementu svěřit firmě, která je tyto práce schopná provádět kvalifikovaně a efektivně.

Zástupci organizací, které se zabývají myšlenkou oprostit se od činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání a služby zajišťující výkon jejich činnosti svěřit dodavateli, budou seznámeni s možnostmi našich dodavatelů, výhodami a nevýhodami celého systému. Představitelé firem, které se touto činností zabývají, budou informovat, jak svoji práci vykonávají a jakých výsledků dosáhli.

Na závěr semináře bude vyhrazen prostor pro diskusi, ve které uvítáme informace dodavatelů o jejich zkušenostech a možnostech a reference objednatelů, jak jsou s výsledkem činnosti svých dodavatelů spokojeni.

Věřím, že seminář poskytne jak odborné informace, tak i možnost navázání nových pracovních kontaktů a přispěje tak k rozvoji metody Facility managementu v České republice.

Ing. Jaroslav Bambous, odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 10.30 Zahájení, úvod, pojem Facility management - Ing. Jaroslav Bambous
Integrovaná Facility - Ing. Tomáš Polák
Počítačová podpora - Ing. Aleš Choutka
Komunikace v dodavatelské firmě - Ing. Dan Krupanský, ExMBA
10.30 - 10.50 Přestávka na kávu a občerstvení
10.50 - 13.00 Pojmy, platná legislativa ČSN 15 221 a 2, vzorová smlouva - Ing. Ondřej Štrup
Facility management v projektech a výstavbě - Ing. Václav Hokeš
Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Facility management - očekávání a realita - Ing. Jiří Frýba
Koncepce Facility management služeb v Komerční bance - Ing. Jan Jkoubek
Transformace Facility management služeb v Komerční bance - Bc. Martin Sládeček
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

11. 6. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
pro členy Společnosti pro techniku prostředí 900 Kč
pro ostatní 1200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP

   

 

Hodnotit:  

Datum: 2.4.2007
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco