Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Facility management v ČR"

Cílem semináře je rozšířit informovanost o Facility managementu jako metodě, o způsobech, jak jej lze provádět a o tom, jak je tato metoda v současné době v naší republice využívána. Účast na semináři hodnocena jedním bodem.

Název akce: Facility management v ČR
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí - OS 11 Facility management v ČR
Datum konání: 11. 6. 2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319
Vložné: pro členy STP - 900,- Kč, ostatní 1200,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 1 bodem.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 1. odborný seminář Facility management v ČR pořádaný Společností pro techniku prostředí. Cílem semináře je rozšířit informovanost o Facility managementu jako metodě, o způsobech, jak jej lze provádět a o tom, jak je tato metoda v současné době v naší republice využívána.

Snaha zajistit prosperitu firem nutí hledat rezervy ve všech oblastech nákladů na podnikání. Jedna z možností je zajistit veškeré podpůrné činnosti počínaje správou objektu až po specializované činnosti jako jsou bezpečnost práce, účetnictví včetně zajišťování lidských zdrojů odbornou firmou. Tento světový trend se začíná uplatňovat i v České republice, protože umožňuje společnosti se plně soustředit na vlastní předmět podnikání a veškeré tyto podpůrné služby spadající do Facility managementu svěřit firmě, která je tyto práce schopná provádět kvalifikovaně a efektivně.

Zástupci organizací, které se zabývají myšlenkou oprostit se od činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání a služby zajišťující výkon jejich činnosti svěřit dodavateli, budou seznámeni s možnostmi našich dodavatelů, výhodami a nevýhodami celého systému. Představitelé firem, které se touto činností zabývají, budou informovat, jak svoji práci vykonávají a jakých výsledků dosáhli.

Na závěr semináře bude vyhrazen prostor pro diskusi, ve které uvítáme informace dodavatelů o jejich zkušenostech a možnostech a reference objednatelů, jak jsou s výsledkem činnosti svých dodavatelů spokojeni.

Věřím, že seminář poskytne jak odborné informace, tak i možnost navázání nových pracovních kontaktů a přispěje tak k rozvoji metody Facility managementu v České republice.

Ing. Jaroslav Bambous, odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 10.30 Zahájení, úvod, pojem Facility management - Ing. Jaroslav Bambous
Integrovaná Facility - Ing. Tomáš Polák
Počítačová podpora - Ing. Aleš Choutka
Komunikace v dodavatelské firmě - Ing. Dan Krupanský, ExMBA
10.30 - 10.50 Přestávka na kávu a občerstvení
10.50 - 13.00 Pojmy, platná legislativa ČSN 15 221 a 2, vzorová smlouva - Ing. Ondřej Štrup
Facility management v projektech a výstavbě - Ing. Václav Hokeš
Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Facility management - očekávání a realita - Ing. Jiří Frýba
Koncepce Facility management služeb v Komerční bance - Ing. Jan Jkoubek
Transformace Facility management služeb v Komerční bance - Bc. Martin Sládeček
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

11. 6. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 900 Kč
pro ostatní 1200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP

   

 
 
Reklama