Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na dvousemestrální kurz "Klimatizace a větrání"

pořádaný ve spolupráci s ČVUT v Praze - fakultou strojní

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Bude svým zaměřením "pokračovacím", navazujícím na kurz základní a je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokoškolských případně středoškolských studií v oborech techniky prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací). Předpokládány budou znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

Při řešení tématických zadání bude ponechán časový prostor pro diskusi. Bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru. Přednášející poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, předpokládané hodnocení vzdělávacího programu - 8 kreditních bodů.

Data konání:

1. SEMESTR 13. - 15. 09. 2010 18. - 20. 10. 2010 22. - 24. 11. 2010 06. - 8. 12. 2010
2. SEMESTR 21. - 23. 02. 2011 14. - 16. 03. 2011 11. - 13. 04. 2011 09. - 11. 05. 2011

Témata přednášek:

Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb - požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal. Sálavé chladicí systémy. Kontroly klimatizačních systémů.

Přednášející:

Ing. Andres, prof. F. Drkal, Ing. M. Duška, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Frýba, doc. J. Hemerka, prof. K. Hemzal, Dr. O. Hojer, Ing. F. Hucl, Ing. M. Kadlec, Ing. J. Klazar, Ing. M. Kotrbatý, Ing. J. Kraus, Dr. M. Lain, Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. J. Matějka, Ing. D. Morávek, Ing. P. Morávek, doc. R. Nový, Ing. J. Petlach, prof. J. Petrák, Ing. S. Trepka, Ing. Třešňák, Ing. K. Schwarz, Dr. J. Schwarzer, Ing. V. Šimánek, Ing. M. Vaněk, Ing. L. Vayhel, Ing. M. Zálešák, Dr. V. Zmrhal.

Odborný garant:

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., organizační garant: Ing. Petr Mádr.

Přípravný výbor:

prof. Ing. Karel Hemzal, CSc., Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a čas konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, vždy od 9 do 16,30 h.

2. Délka kurzu

Čtyřikrát tři dny v měsíci a v semestru (vždy pondělí až středa) - tj. celkem 24 dnů. Zahájení v září 2010, ukončení v květnu 2011. Rozsah kurzu 192 hodin. Úspěšní absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

3. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 22.000,- Kč
- pro ostatní 24.000,- Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu.

4. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

5. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

6. Ubytování

Nezajišťujeme.

Doporučené ubytování

Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 (stanice metra "C" Budějovická), tel.: 261 092 333, rezervace@hotel-ilf.cz
Hotel Tříska, Praha 2, Vinohradská 105, (stanice metra "A" nám. Jiřího z Poděbrad) tel.: 222 727 488, info@hotel-triska.cz
Hotel Krystal, Praha 6, J. Martího 2 (stanice metra "A" Dejvická + tramvaj), tel. 257 212 397, info@suz.cvut.cz

7. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

8. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

KURZ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - 8 KREDITNÍCH BODŮ.

Aktuální informace najdete na webových stránkách kurzu.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP

 
 
Reklama