Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz "Snižování hluku a vibrací"

Praha - 27. 1. 2014

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.

Kurz je určen:
pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Přednášející:
doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Odborný garant kurzu:
doc. Ing. Richard Nový

PROGRAM KURZU:

  1. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
  2. Šíření zvuku potrubními systémy VZT
  3. Zdroje hluku
  4. Akustické prostředky snižování hluku

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

pondělí 27. 1. 2014
8.30 Registrace účastníků
9.00 Zahájení, přednášky
12.00 Oběd
12.45 - 15.00 Přednášky

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Místo konání kurzu
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

2. Účastnický poplatek
Pro členy STP: 1240 Kč (bez DPH), 1500 Kč (s DPH)
Pro ostatní: 1488 Kč (bez DPH), 1800 Kč (s DPH)

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení. Účastníci obdrží v rámci ceny kurzu publikaci : Nový R.: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2009.

3. Závazná přihláška
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 20. 1. 2014 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

 
 
Reklama