Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V. sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2014

21. a 22. října 2014, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Vážení,
dovoluji si Vás jménem odborné sekce Integrované navrhování a hodnocení budov Společnosti pro techniku prostředí pozvat na již V. sympozium INHOB 2014.

Toto sympozium bude oproti jiným odborným akcím pořádaným Společností pro techniku prostředí zaměřeno nejen na vytvoření prostoru pro odborné přednášky z profesí technického zařízení budov a limitujících podmínek stavebně architektonického řešení, ale také poskytne prostor pro řízená diskusní fóra o nejpalčivějších problémech tohoto oboru.

Letošní sympozium se bude věnovat především návrhu staveb z hlediska TZB a zásobování budov energiemi podle nejmodernějších trendů.

Sympozium je určeno pro cílený okruh odborníků, osobností a topmanagmentu přímo z oboru TZB či oborů příbuzných, které si partneři sympozia většinou sami pozvou, aby mohli v důstojném prostředí prezentovat technické novinky formou výstavky nebo firemních přednášek, ale také navázat nové kontakty. Snažíme se tak nalézt novou kulturu obchodních a odborných setkání, které již většinou stávající formy výstav a veletrhů neplní.

Oproti předchozím ročníkům sympozia je vstup na odbornou část pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma po přihlášení se na webu Společnosti pro techniku prostředí.

V průběhu sympozia budou také připraveny exkurze do vybraných staveb v Praze.

Součástí sympozia bude i společenský večer, na který je možno zakoupit vstupenku v sekretariátu STP.

Bližší informace o odborném programu V. sympozia INHOB 2014 i o společenském večeru najdete na webových stránkách Společnosti pro techniku prostředí, sekce 06.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

TÉMATA SYMPOZIA

 • Návrh komerčně úspěšných budov
  Certifikace a získání kreditů v systému LEED, BREAM a dalších, jak dosáhnout parametrů pro nízkoenergetickou či pasivní budovu, investiční náklady na systémy TZB při návrhu nízkoenergetických budov apod.
 • Ze života budov
  Na konkrétních budovách bude prezentovat své představy o dané budově projektant či architekt, naváže pohled realizátora event. technického dozoru investora a zkušenosti z reálného provozu Facility managementu.
 • Ozvěny z 21. konference Klimatizace a větrání 2014
  Vybrané nejúspěšnější přednášky z konference Klimatiza-ce a větrání, která se konala v květnu 2014.
 • Ozvěny z konference AZE Kroměříž 2014
  Vybrané nejúspěšnější přednášky z konference Alterna-tivní zdroje energie Kroměříž 2014 konané v červenci 2014.
 • Provozování systémů TZB

Nově budou v programu sympozia zařazeny PANELOVÉ ŘÍZENÉ DISKUSE s následujícími tématy:

 • Dokumentace staveb
 • Postavení projektanta TZB v procesu návrhu, projektování, realizace a uvádění stavby do provozu
 • Z deníku soudního znalce aneb největší soudní spory, kterých by se měli projektanti a realizátoři staveb vyvarovat
 • Nejvhodnější systémy klimatizace budov

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia- informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Aktuální program je zveřejněn na www.stpcr.cz.

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body

DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA - SPOLEČENSKÝ VEČER

Úterý 21. 10. 2014 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál, začátek v 19 h.

Občerstvení formou rautu, k tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání
21. a 22. října 2014, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

2. Vstup na odbornou část sympozia
Vstup na odbornou část sympozia pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příz-nivců oboru TZB je zdarma na základě přihlášení nejpoz-ději do 14. 10. 2014 – online přihlášku najdete na www.stpcr.cz.

3. Vstup na společenskou část sympozia
Cena vstupenky na společenský večer 3500,- Kč
(cena pro účastníka sympozia a jeho doprovodnou osobu, cena je uvedena včetně DPH.)
Vstupenky na společenský večer je možné objednat onli-ne na www.stpcr.cz společně s účastí na odborné části sympozia nebo zaslat vyplněnou přihlášku s objednávkou vstupenek na společenský večer.

4. Úhrada vstupenky
Na základě zaslání závazné objednávky vstupenky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní sym-bol = číslo faktury.

5. Ubytování
Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.
Doporučené ubytování: ČVUT - Masarykova kolej, Praha 6, Thákurova 1 (metro “A” Dejvická), tel. 233 051 111, 233 051 237, www.masarykovakolej.cz

6. Ostatní podmínky
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyho-vět. Případná změna programu vyhrazena.

7. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí děkuje za spolupráci a podporu při přípravě V. sympozia INHOB 2014 partnerům sympozia.


Briliantoví partneři sympozia


Zlatý partner sympozia


Mediální partneři STP

 
 
Reklama