Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Solární tepelné soustavy 2011"

Společnost pro techniku prostředí Vás zve na kurz Solární tepelné soustavy. Kurz je určen projektantům, technikům a pracovníkům činným ve výstavbě. Proběhne ve dvou termínech - 7. a 8. září a 12. a 13. září 2011.

Témata přednášek: Sluneční energie. Solární kolektory. Zásobníky tepla. Maloplošné a velkoplošné solární tepelné soustavy. Solární soustavy pro přípravu teplé vody, vytápění, bazény. Solární soustavy v systémech CZT. Solární chlazení. Solární soustavy v kombinaci s tepelnými čerpadly a kotli na spalování biomasy. Navrhování prvků solárních soustav. Hydraulická zapojení. Energetické bilancování. Zkušenosti z realizace a provozu. Ekonomické hodnocení a parametry. Dotační podpora.

Vše o navrhování solárních soustav také v sekci Solární kolektory na TZB-info

Přednášející: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., doc. Ing. Mojmír Vrtek, CSc., Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Alfréd Gottas, Ing. Michal Broum, Jiří Kalina, Petr Kramoliš, Ing. Ivan Beneš, Ing. Libor Novák, Ing. Lukáš Emingr, Ing. Miloslav Mužík, Ing. David Borovský.

Odborný garant kurzu: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu: Základy využití sluneční energie, návrh a bilancování solárních soustav

Místo konání: Centrum odborné přípravy technické - COPT, Nábělkova 539, Kroměříž

středa 7. 9. 2011: 8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 16.00 Přednášky, Exkurze: Solární soustava COPT
čtvrtek 8. 9. 2011: 9.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 16.00 Přednášky

2. část kurzu: Projektování, realizace a provoz solárních soustav

Místo konání: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

pondělí 12. 9. 2011: 9.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 16.00 Přednášky, Exkurze: Systém tepelných čerpadel VŠ báňské v Ostravě
úterý 13. 9. 2011: 9.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 16.00 Přednášky, zakončení kurzu

Na závěr obdrží účastníci kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

7. a 8. září 2011: Centrum odborné přípravy techniků - COPT, Nábělkova 539, Kroměříž
12. a 13. září 2011: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, budova nové Auly - zasedací místnost NA 178

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP, ČSSE 4000 Kč 4800 Kč
Pro ostatní 4800 Kč 5760 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, občerstvení účastníků v průběhu kurzu, materiály ke kurzu - publikace:

1) Matuška, T.: Sešit projektanta Solární tepelné soustavy
2) Matuška, T.: Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika
3) Tištěné sborníky přednášek z obou částí kurzu (powerpointové prezentace)

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování


KROMĚŘÍŽ

Centrum odborné přípravy technické - COPT, Nábělkova 539, Kroměříž, tel.: 573 308 211, http://www.coptkm.cz
Penzion Domov, Riegrovo nám. 157, Kroměříž, tel.: 573 344 744, info@penziondomov.cz

OSTRAVA (10 až 15 minut od místa konání):

Vysoká škola báňská - koleje - http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/okruhy/hotelove-ubytovani/
Hotel Sport Club - http://www.hotelsportclub.cz/cs/ubytovani
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama