Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Chladivové klimatizační systémy"

Seminář s podtitulem Legislativa, Projektování, Realizace a provoz, Technické novinky se uskuteční dne 13.6.2007 v Masarykově koleji ČVUT v Praze. Účast na semináři ohodnocena 1 bodem.

Název akce: Chladivové klimatizační systémy
Legislativa, Projektování, Realizace a provoz, Technické novinky
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí - OS 01 Klimatizace a větrání
Datum konání: 13.6.2007
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT v Praze, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Vložné: pro členy STP - 950,- Kč, ostatní 1200,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 1 bodem.


V moderní společnosti tráví lidé stále více času ve vnitřních prostorách budov, které jsou často vystaveny tepelné zátěži, ať už z venkovního prostředí, nebo od elektronického vybavení uvnitř prostoru. Se zvyšujícími se nároky na kvalitu vnitřního prostředí a tím i na tepelný komfort osob došlo zejména v posledních letech k masivnímu používání a rozvoji klimatizační techniky. Tepelný stav prostředí nemá přímý vliv jen na fyzický a duševní stav člověka, ale jak ukazují některé studie, výrazně ovlivňuje i produktivitu práce. Jednou z možností úpravy stavu prostředí pro vytvoření tepelného komfortu osob je použití chladivových klimatizačních systémů, které nacházejí stále širší uplatnění.

Na našem trhu působí celá řada výrobců těchto systémů a nabídka je poměrně široká. Rovněž technické parametry nabízených systémů se stále zlepšují.

Chladivové klimatizační systémy se využívají jak v rozsáhlých administrativních celcích, v průmyslu, nebo v obchodních objektech, tak mohou sloužit například pro klimatizaci rodinných domů, nebo bytů, a to bez vysokých nároků na vnitřní prostory budov.

Cílem semináře je představit přehled současných technických novinek a trendů v produkci chladivových klimatizačních systémů a zároveň poukázat na některé další aspekty související s projektováním, instalací a provozem těchto systémů. Předmětem semináře bude rovněž seznámení s platnou legislativou týkající se použití chladivových systémů a jejich dopadu na životní prostředí.

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Odborný garant semináře


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

08:30 - 09.00 Prezence
09:00 - 11.00 Zahájení

Požadavky na klimatizaci a chlazení
prof. Ing. František Drkal, CSc.

Chladicí technika, životní prostředí a legislativa
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.

Návrh a dimenzování chladivových systémů
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Tepelná pohoda v místnosti se split jednotkou
Ing. Miloš Lain

Hluk venkovních kondenzačních jednotek
doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Technické aspekty projektování chladivových systémů
Ing. Jiří Krepindl
11:00 - 11.30 Přestávka
Odpolední program
11:30 - 14.00 Regulace chladivových systémů a přímé výparníky ve vzduchotechnice
Ing. Jiří Krepindl, Ing. Jiří Klimeš

Klimatizace pro kancelářské budovy VRF systémem City Multi
Ing. Jindřich Hvížďala (M-tech)

Čerpadla pro odvod kondenzátu
Ing. Stanislav Koblížek

Kombinovaný systém zajištění chladu pro moderní prodejny včetně klimatizace
Ing. Tomáš Macalík (Daikin Airconditioning)

Jednotky přesné klimatizace Mitsubishi Electric
Ing. Roman Koudelka (M-tech)

VRF systém ovládaný počítačovým systémem
Petr Bareš (Kostečka Group)

Tepelné čerpadlo pro rezidenční aplikace
Klimatizace se zvlhčováním vzduchu
Ing. Josef Kováč, Ing. Petr Horký (Daikin Airconditioning)
14:00 Diskuse, závěr


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo konání

Masarykova kolej ČVUT v Praze, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice. Doprava: metro trasa "A" - stanice Dejvická, dále Evropskou ulicí cca 10 min. chůze.

2. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

3. Účastnický poplatek

Pro členy STP 950,- Kč
Pro ostatní 1.200,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře. Každý účastník semináře obdrží tištěný sborník.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE

Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů chladivových klimatizačních systémů. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 8000,- Kč. Informace Vám poskytne Společnost pro techniku prostředí, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTEM, KTERÉ SEMINÁŘ PODPOŘILY:

   

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP:

   

 
 
Reklama