Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář „Větrání garáží podle nových předpisů“

Praha – 27. května 2013

Od září 2011 platí nové právní a normativní předpisy, které se významným způsobem dotýkají větrání všech druhů garáží. Nová pravidla přináší řadu odlišných postupů při navrhování (projektování), než tomu bylo dosud. A ovlivňují rovněž provozování těchto garáží jejich vlastníky, provozovateli i uživateli. Zásadní novinkou v těchto předpisech je navrhování garáží, které slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva. Větrání garáží se nově stává poměrně komplikovanou vzduchotechnickou disciplínou. V řadových a hromadných garážích se nyní mohou objevit až tři větrací systémy (provozní, havarijní, požární), na které jsou kladeny výrazně odlišné požadavky, což přináší jejich navrhovatelům a stavebnímu procesu obecně nemalé obtíže.
Cílem semináře je otevřít širokou odbornou diskusi nad tímto tématem, oslovit všechny zájmové osoby z řad projektantů, výrobců, dovozců, dodavatelů, provozovatelů, investorů, developerů a státní správy.
Účastníkům semináře budou poskytnuty poznatky, které byly shromážděny a zpracovány řešitelským týmem odborné sekce OS 01 Klimatizace a větrání, který se uvedené problematice intenzívně věnuje.
Ing. Stanislav Toman, odborný garant semináře

Program semináře

8:30Prezence
9:00Zahájení semináře
9:05I. blok
Větrání garáží podle nových předpisů
Provozní větrání garáží
Havarijní větrání garáží
Požární větrání garáží
10:35Přestávka na kávu
10:50II. blok
Větrání automatických parkovacích systémů
Analýza rizika vzniku výbušné atmosféry a Protokol o určení vnějších vlivů
Provozní režimy větracích systémů, detekce a monitoring škodlivin
Větrání garáží z hlediska státního požárního dozoru
12:05Přestávka na kávu a občerstvení
12:20III.  blok
Problematika větrání hromadných garáží JET systémy
Shrnutí problematiky větrání garáží podle nových předpisů
Závěrečná diskuse
13:50Závěr semináře

Informace pro účastníky semináře

1. Datum a místo konání

27. 5. 2013 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cenabez DPHvčetně DPH
Pro členy STP1223 Kč1480 Kč
Pro ostatní1388 Kč1680 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 20. 5. 2013 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Partneři semináře:

 


Mediální partneří STP:

 


Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2013

 
 
Reklama