Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na "KURZ VYTÁPĚNÍ 2012"

POŘÁDANÝ VE DVOU TŘÍDENNÍCH ČÁSTECH 6. - 8. ČERVNA A 10. - 12. ZÁŘÍ 2012

Kurz je určen:

zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je ideální jako ucelená příprava k autorizačním zkouškám. Kurz je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:

Jednotky, klimatické poměry a pohoda prostředí. Výpočet otopného příkonu a potřeby tepla. Otopná tělesa. Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení). Hydraulická stabilita otopných soustav. Výměníkové stanice - druhy, použití. Komíny. Regulace vytápěcích zařízení. Příprava teplé vody. Alternativní zdroje energie. Teplovodní otopné soustavy sálavé.

Přednášející:

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Dr. Ing. Petr Fischer, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. Antonín Chyba, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Libor Seidl, Ing. Petr Šerks, Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Odborný garant kurzu:

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu:

středa 6. 6. 2012 8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 - 15.30 Přednášky
čtvrtek 7. 6. 2012 8.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 - 15.30 Přednášky
pátek 8. 6. 2012 8.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 - 14.30 Přednášky

2. část kurzu:

pondělí 10. 9. 2012 8.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 - 15.30 Přednášky
úterý 11. 9. 2012 8.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 - 15.30 Přednášky
středa 12. 9. 2012 8.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.40 Přednášky, 15.00 Zakončení kurzu

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.
Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 418.
Dopravní spojení : metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

6. - 8. června a 10. - 12. září 2012. Délka kurzu je dvakrát tři dny tj. celkem šest dnů.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 8.900,-
pro ostatní 9.900,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:

  1. Bašta, Kabele: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 2001, 77 stran
  2. Bašta a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 2001, 53 stran
  3. Jirout a kolektiv: Příprava teplé vody - sešit projektanta 3. STP 2007, 68 stran.
  4. Doubrava a kolektiv: Regulace ve vytápění - sešit projektanta 6. STP 2007, 181 stran.
  5. Kotrbatý: Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.
  6. Bašta: Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování

Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331.
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (stanice metra "C" Budějovická) - tel.: 261 092 333, rezervace@hotel-ilf.cz.
Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 (stanice metra "A" Dejvická + tramvaj) - tel. 257 212 397, info@suz.cvut.cz.
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama