Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí"

Název akce: Facility management se zaměřením na techniku prostředí
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Facility management
Datum konání: 7. - 9. 10. 2009, 22. - 23. 10. 2009, 10. - 11. 12. 2009
Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Vložné: viz níže
Hodnocení ČKAIT: -

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Facility management komplexní kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí".

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze tří samostatných částí.

Organizace kurzu:

Na každou ze tří částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení.

Termín kurzu:

"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí": 7. 10. - 9. 10. 2009
"Chladicí zařízení v klimatizaci": 22. 10. - 23. 10. 2009
"Facility management": 10. 12. - 11. 12. 2009

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Kurzovné:

Kompletní kurz pro členy STP 10.800,- Kč pro ostatní 12.200,- Kč
1. část kurzu pro členy STP 4.900,- Kč pro ostatní 5.500,- Kč
2. nebo 3. část kurzu pro členy STP 3.300,- Kč pro ostatní 3.700,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu ve formě sylabů jednotlivých přednášek celého kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Závazná přihláška:

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí

1. ČÁST - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy fyziky, h-x diagram.
Klimatizační zařízení, indukční jednotky. Fancoily.
2. den 08.00 - 16.00 Části klimatizačních zařízení: ventilátory, rozvody vzduchu, filtrace, čerpadla, vlhčení vzduchu.
Zdroje tepla: výměníkové stanice, kotelny, části otopných zařízení.
3. den 08.00 - 16.00 Tlakové nádoby, zpětné získávání tepla.
Provoz a údržba klimatizačních zařízení.
Provoz a údržba, legislativou předepsané činnosti.

2. ČÁST - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI

Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění.

Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy fyziky. Chladiva - druhy a platná legislativa.
Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích zařízení a jejich funkce.
2. den 08.00 - 16.00 Absorpční a termoelektrické chlazení.
Provoz chladicích zařízení.
Tepelná čerpadla.
Odpovědi na dotazy účastníků kurzu.

3. ČÁST - FACILITY MANAGEMENT

Facility management je moderní, dynamicky se rozvíjející metoda, jak provádět podpůrné služby jako jsou provoz a údržba objektů, administrativní servis, personalistika a řada dalších činností, které firmy potřebují k zajištění své vlastní činnosti. Cílem kurzu je vymezit pojmy a poskytnout základní informace, jak organizovat a provádět jednotlivé služby, které metoda Facility managementu zahrnuje.

Program:

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Vymezení základních pojmů.
Organizace provozů.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Požární ochrana.
2. den 08.00 - 16.00 Počítačová podpora - CAMF.
Lidské zdroje.
Facility management ve výstavbě.

Odborní garanti kurzu:

1. část - Ing. Jiří Frýba
2. a 3. část - Ing. Jaroslav Bambous

 
 
Reklama