Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí"

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Facility management komplexní kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí".

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Ve třetí části kurzu - Facility Management - budou účastníci kurzu seznámeni se způsobem, jak činnosti související s provozem organizovat a řídit. Kurz je složen ze tří samostatných částí.

Organizace kurzu:

Na každou ze tří částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. Absolventi celého kurzu po složení závěrečné zkoušky získají osvědčení.

Termín kurzu:

"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" 14. 11. - 16. 11. 2011
"Chladicí zařízení v klimatizaci" 21. 11. - 22. 11. 2011
"Facility management" 12. 12. - 14. 12. 2011

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Kurzovné:

Kompletní kurz pro členy STP 10.900,- Kč pro ostatní 12.400,- Kč
1. nebo 3. část kurzu pro členy STP 5.000,- Kč pro ostatní 5.700,- Kč
2. část kurzu pro členy STP 3.400,- Kč pro ostatní 3.800,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 20 % DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu ve formě sylabů jednotlivých přednášek celého kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Závazná přihláška:

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

Kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz

1. ČÁST - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy fyziky, h-x diagram.
Klimatizační zařízení, indukční jednotky. Fancoily.
2. den 08.00 - 16.00 Části klimatizačních zařízení: ventilátory, rozvody vzduchu, filtrace, čerpadla, vlhčení vzduchu.
Zpětné získávání tepla. Tlakové nádoby.
3. den 08.00 - 16.00 Zdroje tepla: výměníkové stanice, kotelny, části otopných zařízení.
Provoz a údržba klimatizačních zařízení.

2. ČÁST - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI

Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění.

Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:

1. den 8.30 Prezence
  9.00 - 16.00 Základy fyziky. Chladiva - platná legislativa.
Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích zařízení.
2. den 8.00 - 16.00 Absorpční a termoelektrické chlazení.
Provoz chladicích zařízení.
Tepelná čerpadla.

3. ČÁST - FACILITY MANAGEMENT

Facility management je moderní, dynamicky se rozvíjející metoda k provádění podpůrných služeb, které potřebují firmy k zajištění vlastní činnosti. Cílem kurzu je vymezit pojmy a poskytnout základní informace, jak provádět jednotlivé služby jako provoz a údržba objektů, administrativní servis, personalistiku a další činnosti, jež jsou součástí Facility managementu.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy a cíle Facility managementu.
Počítačová podpora CAMF.
2. den 08.00 - 16.00 Facility management - možnosti úspor nákladů.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.
Organizace provozů.
3. den 08.00 - 15.00 Lidské zdroje. Záruky a reklamace.
Facility management při výstavbě.
Test a vyhodnocení kurzu.

Odborní garanti kurzu:

1. část - Ing. Jiří Frýba
2. a 3. část - Ing. Jaroslav Bambous

 
 
Reklama