Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Navrhování a bilancování solárních soustav"

Název akce: Navrhování a bilancování solárních soustav
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 09 - Alternativní zdroje energie
Datum konání: 7. 11. 2007
Místo konání: Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
Vložné: členové STP 950,- Kč; ostatní 1.200,- Kč
Hodnocení ČKAIT: -

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s veškerými aspekty navrhování solárních soustav a s výpočtem jejich energetických zisků, včetně vlivu jednotlivých prvků. V programu semináře budou ukázány možnosti využití některých výpočetních programů od jednoduchých freewarových (měsíční bilance) po placené sofistikované (dynamická simulace).

Ing. Bořivoj Šourek
odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 10.30 Zahájení, úvod - Ing. Bořivoj Šourek
Sluneční energie v ČR - vznik a původ sluneční energie, dopadající sluneční energie, bilancování dopadlé energie slunečního záření - doc. Ing. Karel Brož, CSc.
Solární kolektory - typy, účinnost - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Solární soustavy - typy, aplikace - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek
10.30 - 10.50 Přestávka na kávu a občerstvení
10.50 - 13.00 Bilancování potřeby tepla - příprava teplé vody, vytápění, bazény - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Bilancování provozního chování solárních soustav, návrh plochy solárních kolektorů - Ing. Bořivoj Šourek
Využití počítačových programů a numerických simulací (dynamika solárních soustav) - Ing. Bořivoj Šourek
Praktický příklad využití solárních kolektorů pro přípravu teplé vody včetně posouzení ekonomické návratnosti - Jiří Kalina
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

7. 11. 2007 - Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4. Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17, 21 - stanice Dvorce (směrem z centra za plaveckým bazénem v Podolí)

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 950 Kč
- pro ostatní 1200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

 

Mediální partneři STP:

   

 
 
Reklama