Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce provoz zařízení techniky prostředí


Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci"
připravuje odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí komplexní


kurz "Zařízení techniky prostředí"

v Praze dne 18. - 20.10.2005, 1. - 3.11.2005 a 6. - 8.12.2005


Cíl kurzu

Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze tří samostatných částí.


1. část - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ
Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:

1. den
8.30 hod Prezence
9.00-16.00 hod Aplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.
Cíle provozování zařízení techniky prostředí.
Tlakové nádoby, úprava vody.
2. den
8.00-16.00 hod Ventilátory, čerpadla, kompresory, klapky, vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení.
Kotelny, zdroje tepla.
3. den
8.00-16.00 hod Automatická regulace a řídicí systémy.
Organizace práce.

2. část - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI
Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění.

Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:

1. den
8.30 hod Prezence
9.00-16.00 hod Základy termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par, Carnotův cyklus.
Chladicí oběhy. Absorpční chlazení. Termoelektrické chlazení.
2. den
8.00-16.00 hod Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích okruhů - druhy kompresorů, kondenzátory, výparníky, pomocná zařízení.
Chladiva - druhy, parní tabulky, současná legislativa.
3. den
8.00-16.00 hod Tepelná čerpadla. Provoz a údržba chladicích zařízení.
Závěrečné zkoušky.

3. část - MĚŘENÍ A REGULACE
Cílem kurzu je informovat obsluhu TZB o možnostech moderních systémů měření a regulace tak, aby je jejich provozovatelé dokázali plně využívat, projektanty a tvůrce softwaru pak informovat o základních představách provozovatelů.

Program:

1. den
8.30 hod Prezence
9.00-16.00 hod Teoretické základy. Základní regulační obvody. Měření teplot, relativní vlhkosti, spotřeby vody a tepla, pohony.

2. den
8.00-16.00 hod Základy DDC regulace. Řízení kotelen a topných okruhů, zdrojů chladu a rozvodů chladu.
Další možnosti regulace. Armatury, jejich zapojení a výpočet.
3. den
8.00-16.00 hod Seznámení s nejčastěji používanými systémy měření a regulace


Odborní garanti kurzu:

1. část - Ing. Jiří Frýba
2. a 3. část - Ing. Jaroslav BambousOrganizace kurzu:

1. Na každou ze tří částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o závěrečné zkoušce.

2. Termín kurzu:
"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" - 18. - 20.10.2005
"Chladicí zařízení v klimatizaci" - 1. - 3.11.2005
"Měření a regulace" - 6. - 8.12.2005

Uzávěrka přihlášek: 10 dnů před zahájením jednotlivých částí kurzů

3. Místo konání:
budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

4. Kurzovné:
Kompletní kurz - pro členy STP 9.700,- Kč - pro ostatní 10.800,- Kč
Jedna část kurzu - pro členy STP 3.500,- Kč - pro ostatní 4.100,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

5. Platební podmínky:
Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 205 11 01.

6. Při neúčasti přihlášeného:
kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Pořadatel kurzu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.czstp logo   využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama