Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016

Společnost pro techniku prostředí
Odborná sekce 06 Integrované navrhování a hodnocení budov
si Vás dovoluje pozvat na

VII. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016

18. a 19. října 2016
Autoklub ČR
Opletalova 29, Praha 1

Motto: sympozium, sympozion, sympozia

  1. porada vědců o určitém problému
  2. hist. (ve st. Řecku) hostina, pitka
  3. liter. literární dialog rámovaný prostředím fiktivní hostiny

Zdroj: Akademický slovník cizích slov – Akademia, nakladatelství AN ČR Legerova 61, Praha 2, 1. vydání 1995

Vážení,

dovoluji si Vás jménem odborné sekce Integrované navrhování a hodnocení budov pozvat na VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016. Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

Aktuální program najdete zde

Časový program sympozia:

ÚTERÝ 18. 10. 2016 – SMETANŮV SÁL
8:30Prezence
9:00Zahájení sympozia, projevy partnerů, organizační informace
12:00Co trápí projektanta – BIM, REVIT
Aktuální stav zavádění BIM v ČR
Využití BIM v oborech TPS
Zkušenosti projektanta s BIM v oborech TPS (příklady z praxe)
Zkušenosti stavebníka s realizací v BIM (příklady z praxe)
Využití BIM pro Facility management
16:00Co trápí projektanta – Honoráře projektantů a jejich stanovování
ÚTERÝ 18. 10. 2016 – RESTAURACE AUTOKLUB
10:00Co trápí projektanta TZB – obsahy dokumentací
12:00Koncept větrání
14:00Projekt Smart Regions – Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a praxe
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v evropském kontextu
Koncepce budov s téměř nulovou spotřebou a zkušenosti z provozu těchto budov
Nízkoenergetické budovy v Novém Lískovci z pohledu nZEB
Zkušenosti s realizací, představení trendů
Zkušenosti s provozem energeticky pasivních domů
ÚTERÝ 18. 10. 2016 – SKY CLUB
10:00Studentská soutěž diplomových prací z oboru techniky prostředí
ÚTERÝ 18. 10. 2016 – SALONEK AERO
14:00Hluk a vibrace v technice prostředí
Změny v zákonu o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 týkající se oblasti hluku
Změny v nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Uplatňování novinek v oblasti hluku, zejména § 77 zákona
ÚTERÝ 18. 10. 2016 – SALONEK ABA
10:00Větrání stravovacích zařízení
Návrh větracího zařízení kuchyní, základní výpočet
Hygienické požadavky na kvalitu prostředí stravovacích
Nová evropská norma prEN 16282 – Zařízení pro větrání
Nové pohledy při navrhování větrání kuchyní – zkušenosti projektanta
Distribuce vzduchu v kuchyních textilními vyústkami
Účinné odvětrávání kuchyní indukčními digestořemi
17:30Závěr odborné části 1. dne sympozia
STŘEDA 19. 10. 2016 – SMETANŮV SÁL
9:00Právní odpovědnost projektanta
Odborná přednáška (zástupce České společnosti pro stavební právo)
Řízená diskuse k tématu
11:00Ekodesign v České republice v praxi
Zkušenosti z praxe, řízená diskuse
13:00Větrání obytných a pobytových prostor
Vnitřní prostředí a větrání budov pro vzdělávání
Systémy větrání škol
Větrání bytových domů
Úsporné systémy větrání bytových domů
Úsporně větrat, zdravě žít. – Větrací a rekuperační jednotky
STŘEDA 19. 10. 2016 – SALONEK AERO
10:00Provozování systémů TZB
Vysokoteplotní čerpadla a termické solární články v budovách vytápěných z CZT
Zkušenosti s realizací a uváděním TZB do provozu
Aktuality právního prostředí v oblasti Techniky
Energetická úporná opatření v provozu velkého Aquaparku
Zkušenosti s provozním měření VZT
Hydraulika chladících okruhů
14:00Závěr sympozia

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia – informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

V programu sympozia je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Doprovodný program sympozia – společenský večer

Úterý 18. 10. 2016 – Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 – Smetanův sál, začátek v 19 h.

Občerstvení formou rautu. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 11. 10. 2016.

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání

18. a 19. října 2016, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

2. Vstup na odbornou část sympozia

Vstup na odbornou část sympozia je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 11. 10. 2016 – online přihlášku najdete na www.stpcr.cz.

3. Vstup na společenskou část sympozia

Cena vstupenky na společenský večer 3500 Kč (cena pro účastníka sympozia a jeho doprovodnou osobu, cena je uvedena včetně DPH).

Vstupenky na společenský večer je možné objednat emailem na adrese stp@stpcr.cz společně s účastí na odborné části sympozia nebo zaslat vyplněnou přihlášku s objednávkou vstupenek na společenský večer.

4. Úhrada vstupenky na společenský večer

Na základě zaslání závazné objednávky vstupenky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze – Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.

Doporučené ubytování:
ČVUT – Masarykova kolej, Praha 6, Thákurova 1 (metro „A“ Dejvická), tel. 233 051 111, 233 051 237, www.masarykovakolej.cz

6. Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

7. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Společnost pro techniku prostředí děkuje za spolupráci a podporu při přípravě VII. sympozia INHOB 2016 partnerům sympozia.

Diamantový partner sympozia

 

Zlatí partneři sympozia

Stříbrní partneři sympozia

Mediální partneři STP

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

 
 
Reklama