Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Vnitřní prostředí v památkově chráněných budovách

pořádaný dne 10. března 2014 v Praze

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými metodami a standardy větrání při rekonstrukcích starších budov, historických staveb a památkových objektů i s možností optimalizace jejich energetické náročnosti.
Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.
Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., odborný garant semináře

Program semináře:

 • 8.30 Prezence
 • 9.00 Zahájení

  Historické a památkové budovy a jejich energetická náročnost
  - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Výplně otvorů v památkově chráněných objektech.
  Vliv a dopad stavebních a dispozičních úprav na vnitřní prostředí v památkově chráněných budovách - Ing. arch. Miloš Solař

  Větrání historických budov - doc. Ing. Karel Papež, CSc.

  Otvorové výplně ve starších budovách, požadavky.
  Možnosti při rekonstrukcích, návaznost na energetickou sanaci - Ladislav Platil

  Systémy a technická řešení větracích systémů ve starších objektech
  - Ing. Miloslav Chlum

  Vliv stavebních dispozičních úprav na vnitřní prostředí z pohledu hygienika
  - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

 • 13.00 Závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání

10. 3. 2014 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 418 Dopravní spojení: metro trasa “A” - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1.200,- Kč
- pro ostatní 1.500,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky nebo přihlášku zašlete nejpozději do 3. 3. 2014 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosímuhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři STP

 
 
Reklama