Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Moderní ekonomicky příznivé komponenty soustav TZB"

Společnosti Danfoss a Grundfos si vás dovolují pozvat na odborný seminář "Moderní ekonomicky příznivé komponenty soustav TZB" s podtitulem "Nový pohled na řešení vytápění rodinných domů a budov".

Název akce: Moderní ekonomicky příznivé komponenty soustav TZB - Nový pohled na řešení vytápění rodinných domů a budov
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: DANFOSS, s. r. o., GRUNDFOS s. r. o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: zdarma
Hodnocení ČKAIT: seminář ohodnocen 1 bodem

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

07. 09. 2009 Liberec - Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
08. 09. 2009 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36
10. 09. 2009 České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14
14. 09. 2009 Brno - Hotel International, Husova 16
15. 09. 2009 Olomouc - Hotel Flora, Krapkova 34
16. 09. 2009 Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
17. 09. 2009 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
21. 09. 2009 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
23. 09. 2009 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
24. 09. 2009 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení

Odborné přednášky

DANFOSS
 • Rozšíření nové generace balančních ventilů a jejich aplikace v soustavách HVAC
 • Podlahové elektrické vytápění a bezdrátová regulace
Přestávka na kávu a občerstvení

GRUNDFOS
 • Energetické a finanční úspory při používání čerpadel Gundfos pro TZB (Energetický projekt)
Diskuse
13.00 Předpokládaný závěr semináře
Oběd

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajích firem.

Pořadí firemních přednášek se může na seminářích měnit, informaci obdržíte u prezence.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

DANFOSS, s. r. o.

 • Miroslav Kašák
 • Ing. Michal Kučera
 • Ing. Milan Langer
 • Daniel Macek
 • Martin Nemejta
 • Zbyněk Panovský
 • Jiří Pressl

GRUNDFOS, s. r. o.

 • Ing. Lubomír Čepek
 • Václav Lecjaks
 • Milan Maxima
 • Jiří Tesák

POŘADATELÉ:

DANFOSS, s. r. o.
Tepelná technika
V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: 283 014 111, fax: 283 014 123
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
http://www.danfoss.cz
GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, fax: 585 716 299
E-mail: GCZ@grundfos.com
http://www.grundfos.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama