Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na dvousemestrální kurz „Klimatizace a větrání“

pořádaný ve spolupráci s ČVUT v Praze – Fakultou strojní

1. semestr9.–11. 9. 201314.–16. 10. 201311.–13. 11. 20139.–11. 12. 2013
2. semestr17.–19. 2. 201417.–19. 3. 201414.–16. 4. 201412.–14. 5. 2014

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Bude svým zaměřením „pokračovacím“, navazujícím na kurz základní a je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokoškolských případně středoškolských studií v oborech techniky prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací). Předpokládány budou znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

Při řešení tématických zadání bude ponechán časový prostor pro diskusi. Bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru. Přednášející poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Kurz bude zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, předpokládané hodnocení vzdělávacího programu – 8 kreditních bodů.

Témata přednášek

Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb – požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal. Sálavé chladicí systémy. Kontroly klimatizačních systémů.

Přednášející

Ing. P. Andres, Ing. M. Barták, Ph.D., prof. Ing. F. Drkal, CSc., Ing. M. Duška, Ph.D., Ing. V. Förster, Ing. J. Frýba, doc. Ing. J. Hemerka, CSc., Ing. O. Hojer, Ph.D., Ing. F. Hucl, Ing. M. Kadlec, Ing. M. Kotrbatý, Ing. J. Kraus, Ing. M. Lain, Ph.D., Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. J. Matějka, doc. Ing. R. Nový, CSc., Ing. J. Petlach, prof. Ing. J. Petrák, CSc., Ing. S. Toman, Ing. S. Trepka, Ing. K. Schwarz, Ing. J. Schwarzer, Ph.D., Ing. V. Šimánek, Ing. M. Zálešák, CSc., Ing. Z. Zikán, doc. Ing. V. Zmrhal, Ph.D., Ing. J. Žemlička.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., organizační garant: Ing. Petr Mádr.

Informace pro účastníky

1. Místo a čas konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, vždy od 9 do 16:30 h.

2. Délka kurzu

Čtyřikrát tři dny v semestru (vždy pondělí až středa) – tj. celkem 24 dnů. Zahájení v září 2013, ukončení v květnu 2014. Rozsah kurzu 192 hodin. Úspěšní absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

3. Účastnický poplatek

  • pro členy Společnosti pro techniku prostředí 22.000,– Kč
  • pro ostatní 24.000,– Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu.

4. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. 9. 2013 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.
Můžete rovněž využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz.

5. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

6. Ubytování

  • nezajišťujeme

Doporučené ubytování

  • Masarykova kolej, Praha 6, Thákurova 1, tel. 233 051 237, prihodova@suz.cvut.cz
  • Hotel Krystal, Praha 6, J. Martího 2, tel. 257 212 397, info@suz.cvut.cz

7. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

8. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů české komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Předpokládané hodnocení vzdělávacího programu – 8 kreditních bodů.

Aktuální informace najdete na webových stránkách kurzu
http://www.users.fs.cvut.cz/~zmrhavla/Kurz/KurzKaV2013.htm

Mediální partneři STP

 

Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2013


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...