Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na již VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016, které pořádá ve dnech 18. a 19. října 2016 Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce INHOB.

Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.
Účast na odborné části sympozia je zdarma, hrazena je pouze účast na společenském večeru v případě, že neobdržíte vstupenku od partnerů sympozia.
Těším se na Vaši účast. Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA

ÚTERÝ 18. 10. 2016 SMETANŮV SÁL
 • 8.30 Prezence
 • 9.00 Zahájení sympozia, projevy partnerů, organizační informace
 • 12.00 Co trápí projektanta — BIM, REVIT
  • Aktuální stav zavádění BIM v ČR
  • Využití BIM v oborech TPS
  • Zkušenosti projektanta s BIM v oborech TPS (příklady z praxe)
  • Zkušenosti stavebníka s realizací v BIM (příklady z praxe)
  • Využití BIM pro Facility management
 • 16.00 Co trápí projektanta - Honoráře projektantů a jejich stanovování

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ÚTERÝ 18. 10. 2016 — RESTAURACE AUTOKLUB

 • 10.00 Co trápí projektanta TZB — obsahy dokumentací
 • 12.00 Koncept větrání
 • 14.00 Projekt Smart Regions - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a praxe
  • Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v evropském kontextu
  • Koncepce budov s téměř nulovou spotřebou a zkušenosti z provozu těchto budov
  • Nízkoenergetické budovy v Novém Lískovci z pohledu nZEB
  • Zkušenosti s realizací, představení trendů Zkušenosti s provozem energeticky pasivních domů

ÚTERÝ 18. 10. 2016 — SKY CLUB

 • 10.00 Studentská soutěž diplomových prací z oboru techniky prostředí

ÚTERÝ 18. 10. 2016 — SALONEK AERO

 • 14.00 Hluk a vibrace v technice prostředí
  • Změny v zákonu o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 týkající se oblasti hluku
  • Změny v nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepřízni vými účinky hluku a vibrací
  • Uplatňování novinek v oblasti hluku, zejména § 77 zákona

ÚTERÝ 18. 10. 2016 — SALONEK ABA

 • 10.00 Větrání stravovacích zařízení
  • Návrh větracího zařízení kuchyní, základní výpočet
  • Hygienické požadavky na kvalitu prostředí stravovacích prostor
  • Nová evropská norma prEN 16282 – Zařízení pro větrání velkokuchyní
  • Nové pohledy při navrhování větrání kuchyní - zkušenosti projektanta
  • Distribuce vzduchu v kuchyních textilními vyústkami Účinné odvětrávání kuchyní indukčními digestořemi
 • 17.30 Závěr odborné části 1. dne sympozia
INHOB 2015, foto: archiv STP

STŘEDA 19. 10. 2016 — SMETANŮV SÁL

 • 9.00 Právní odpovědnost projektanta
  • Odborná přednáška (zástupce České společnosti pro stavební právo)
  • Řízená diskuse k tématu
 • 11.00 Ekodesign v České republice v praxi
  • Zkušenosti z praxe, řízená diskuse
 • 13.00 Větrání obytných a pobytových prostor
  • Vnitřní prostředí a větrání budov pro vzdělávání
  • Systémy větrání škol
  • Větrání bytových domů
  • Úsporné systémy větrání bytových domů
  • Úsporně větrat, zdravě žít - Větrací a rekuperační jednotky

STŘEDA 19. 10. 2016 — SALONEK AERO

 • 10.00 Provozování systémů TZB
  • Vysokoteplotní čerpadla a termické solární články v budovách vytápě ných z CZT
  • Zkušenosti s realizací a uváděním TZB do provozu
  • Aktuality právního prostředí v oblasti Techniky prostředí
  • Energetická úporná opatření v provozu velkého Aquaparku
  • Zkušenosti s provozním měření VZT
  • Hydraulika chladících okruhů
 • 14:00 Závěr sympozia
INHOB 2015, foto: archiv STP

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB. V programu sympozia je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Aktuální program bude zveřejněn na www.stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...