Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2016

21. a 22. června 2016 Kroměříž

Konferenci pořádá Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE), člen ISES ve spolupráci s odbornou sekcí Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí


Pozvání

Vážení,

Československá společnost pro sluneční energii ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádá ve dnech 21. až 22. června 2016 konferenci Alternativní zdroje energie 2016 v Kroměříži. Konference se v tomto ročníku soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy.

Kroměřížská konference navazuje nejen na předchozí ročníky stejnojmenné akce, ale i na mimořádně úspěšné mezinárodní vědecké konference Aplikovaná optika pro sluneční energii, organizované již od 80. let, které se zabývaly různými způsoby využití sluneční energie. Přestože nás mezi prvními ročníky a současností dělí přes 30 let a za tu dobu se výrazně proměnil jak stav vědy a techniky, tak naše legislativa, hlavní témata zůstávají. Stále hledáme nové cesty, jak efektivně využít sluneční energii pro krytí potřeb energie v budovách a zároveň dostat takové systémy na ekonomicky konkurenceschopnou úroveň, ať už se jedná o akumulaci energie jako kritický systémový prvek, efektivnější zařízení a systémy pro přemě-nu energie prostředí na energii využitelnou či způsoby systémové integrace a inteligentní regulaci.

Nadcházející ročník bude příležitostí pro odborníky z oboru se opět setkat, navzájem témata diskutovat a inspirovat se pro další práci. Letos volíme formu konference zaměřenou více na inovační a vědeckou stránku rozvoje obnovitelných zdrojů energie než na prezentaci standardních a zavedených řešení. Zároveň se letos poprvé organizace konference nespoléhá na sponzorské dary komerčních subjektů, což rozhodně neznamená, že pro firmy z oboru nebude program konference zajímavý.

Všichni zájemci o využití sluneční energie, která je v podstatě zdrojem všech ostatních obnovitelných forem energií, jsou srdečně zváni.

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference

 

1. informace a výzva k přihlášení příspěvků

Hlavní témata konference

  • Energeticky efektivní budovy
  • Solární vytápění a chlazení
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Využití biomasy v budovách
  • Nízkoenergetické chlazení
  • Akumulace energie (teplo, chlad)
  • Energetické systémy pro šetrné budovy
  • Úspory v provozu

Zaslání abstraktu

Zájemci o vystoupení na konferenci zašlou výstižný abstrakt k příspěvku o cca 200 slovech, který bude následně výborem konference posouzen z hlediska vhodnosti a odbornosti tématu.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 15. 2. 2016.

Registrace abstraktů: www.azecr.cz

Vyrozumění o přijetí abstraktu a výzvu k napsání příspěvku na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečného textu do 1. 3. 2016.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 15. 5. 2016.

Místo konání konference

Konference se uskuteční v prostorech Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, http://www.dk-kromeriz.cz/

Přihlášky – konferenční poplatek

Konferenční poplatekPoplatek po slevě
Člen STP, ČSSE3000 Kč2600 Kč
Ostatní3700 Kč3300 Kč

Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference včetně účasti na společenské akci konference, občerstvení a konferenční materiály.

Sleva platí pro přednášející a účastníky, kteří se závazně zaregistrují do 31. 3. 2016 a uhradí konferenční poplatek do 30. 4. 2016.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cestovné a ubytování hradí vysílající organizace.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách konference, kde je možnost se zaregistrovat.

Přípravný výbor konference

Tomáš Matuška, Marek Mádr, Martin Věžník

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz

 

Mediální partneři

Časopis Vytápění, větrání, instalace

Internetový portál www.tzb-info.cz

Časopis Topenářství Instalace
 
 
Reklama