Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Zelená úsporám - sofistikovaná optimalizace otopných soustav"

Název akce: Zelená úsporám - sofistikovaná optimalizace otopných soustav
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 12 Projektování a inženýrská činnost
Datum konání: 22.10.2009
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Vložné: členové STP 980 Kč, ostatní 1280 Kč vč. DPH
Hodnocení ČKAIT: seminář ohodnocen 1 bodem

Seminář je inspirován programem "ZELENÁ ÚSPORÁM", který je nejvíce zaměřen na zateplování budov, tedy na pasivní snižování energetické náročnosti, což je pouze prvním krokem ke zvyšování efektivnosti využití energie. Komplexní řešení však musí vycházet i z využití dalších možností a spočívá v maximalizaci využívání tepelných zisků vnitřních i vnějších zdrojů tepla. Tuto část komplexního řešení můžeme označit jako aktivní snižování energetické náročnosti.

Pasivní úspory zpravidla vyžadují značné investice do budov, abychom následně mohli také snížit náklady na pořízení zdrojů tepla s nižším výkonem. Aktivní úspory však lze realizovat často s nižšími náklady a s kratší dobou návratnosti investice.

Seminář je určen pro projektanty, architekty, provozovatele a investory.

Ing. Vladimír Galád
odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

8.30 Prezence
9.00 Zahájení

Úvodní přednáška zaměřená na nejnovější informace ohledně platnosti požadavků, záměrů a dostupnosti prostředků z programu Zelená úsporám.
Ing. Irena Plocková, případně jí pověřený odborník

Sofistikovaná optimalizace otopných soustav - přiblíží problematiku otopných soustav po nehomogenním zateplení budov (např. jen výměna oken, atd.), dopad na dynamické chování soustav, vliv na otopné křivky a regulaci zdrojů tepla a na možnosti využití tepelných zisků. Návrh řešení pro "plug and play" tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů a nízkopotencionálních zdrojů tepla.
Ing. Vladimír Galád

Nastal čas nahrazovat některé zdroje tepla tepelnými čerpadly - důvody změny zdroje, volba druhu tepelných čerpadel, návrh zdroje pro určitý druh objektu. Posouzení ekonomické efektivnosti investice a sdělení výsledku dlouhodobého sledování provozu tepelného čerpadla v konkrétním objektu.
prof. Ing. Karel Laboutka, CSc.

Úskalí návrhu tepelných čerpadel aneb jak "Za hodně peněz hodně muziky" - přehled typů čerpadel podle topných faktorů, hlavní zásady návrhu tepelných čerpadel voda - voda; země - voda a vzduch - voda. Nutné vazby na další profese, možnosti nasazení tepelných čerpadel pro vytápění, ohřev vody v bazénech, chlazení. Zkušenosti s dotacemi na tepelná čerpadla.
Ing. Richard Valoušek

Kotle na biomasu - moderní technologie spalování biomasy, důležité zásady při zapojení kotlů, příspěvek seznámí s připravovanou legislativou a objasnění souvislosti použití kotlů na biomasu ve vztahu k programu Zelená úsporám.
Ing. Zdeněk Lyčka

Účinné využití kondenzační techniky - optimalizace provozu kondenzačních kotlů a význam správně pojatého řízení kotle, optimální návrh výkonu kotle, zamezení cyklování, řízení výkonu kotle a oběhového čerpadla a význam ekvitermní regulace. Energetický monitoring rodinných a bytových domů. Možnosti alternativních soustav, tj. kondenzační techniky a "netradičních" zdrojů tepla.
Ing. Jan Soukup
14.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

22. 10. 2009 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 824 Kč 980 Kč
Pro ostatní 1076 Kč 1280 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama