Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz Kontrola klimatizačních systémů 2013

Dvoudenní kurz - Praha - 5. a 6. června 2013

V roce 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Podle této vyhlášky jsou vlastníci budov s klimatizačními systémy povinni zajistit provádění pravidelných kontrol klimatizačních systémů. V roce 2012 došlo ke změnám energetického zákona a v roce 2013 vyjde nová vyhláška o kontrolách klimatizačních systémů a potřeba vzdělávání specialistů pro povinné kontroly klimatizačních systémů je velmi akutní.

Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou legislativou o kontrole klimatizačních systémů, s normami ČSN EN pro kontroly klimatizačních a větracích systémů i s teoretickými a praktickými podklady i postupy použitelnými při vlastních kontrolách klimatizačních systémů. Kromě přednášek zabývajících se klimatizačními systémy, výpočtem spotřeby tepla pro klimatizaci, měřením klimatizačních systémů a dalšími souvisejícími tématy, bude součástí kurzu i prezentace ukázkových kontrol a doporučené metodiky kontrol. Kurz byl dále doplněn o doporučené postupy kontrol konkrétních klimatizačních zřízení zastoupených na území ČR.

Věříme, že nabídka kurzu osloví jak projektanty, tak energetické auditory a ostatní odborníky, kteří se chtějí zákonem předepsanými kontrolami klimatizačních systémů zabývat.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant kurzu

Přednášející: prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Jiří Frýba, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Jan Vidim, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. a další

Program kurzu

STŘEDA 5. 6. 2013
8.30Prezence
9.00 Zahájení kurzu
Směrnice EU, zákony a vyhlášky ČR o hospodaření energií, energetické náročnosti budov a kontrole klimatizačních a větracích systémů
Normy ČSN o kontrolách klimatizace a větrání
Přehled a třídění klimatizačních a větracích systémů, jejich výhod a použití
Přehled a třídění zdrojů chladu a tepelných čerpadel
Výkony klimatizačních a větracích systémů, jmenovité parametry, principy dimenzování výkonů
Snižování energetické náročnosti klimatizačních systémů
Kontroly klimatizačních zařízení jednotlivých výrobců - Daikin, Remak, Flair
16.00Závěr 1. dne kurzu
ČTVRTEK 6. 6. 2013
9.00 Spotřeba energie na klimatizaci (včetně chlazení) a větrání budov, metody předpovědi spotřeby energie
Projektová dokumentace klimatizačních a větracích systémů, včetně požadavků na související profese
Systémy měření a regulace
Uvádění klimatizačních systémů do provozu
Měření a ověření parametrů klimatizačních systémů
Příklad kontroly klimatizačního zařízení
Metodika kontrol klimatizačních zařízení
Kontroly klimatizačních zařízení jednotlivých výrobců - Mitsubushi, Robatherm
16.00Závěr 2. dne kurzu

V programu kurzu je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU

1. Datum a místo konání
5. a 6. 6. 2013 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 2876 Kč bez DPH, 3480 Kč s DPH
Pro ostatní - 3372 Kč bez DPH, 4080 Kč s DPH
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

3. Závazná přihláška
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 29. 5. 2013 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz, IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

KURZ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE HODNOCEN 2 KREDITNÍMI BODY.

Uzávěrka přihlášek: 29. 5. 2013.

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama