Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Snižování energetické náročnosti chladicích zařízení"

Datum: 9.9.2008  |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz
Název akce: Snižování energetické náročnosti chladicích zařízení
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 06. 11. 2008
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Vložné: členové STP - 950 Kč, ostatní 1200 Kč (včetně DPH)
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Cílem semináře je seznámit účastníky s použitím ekonomických systémů chlazení a s novými možnostmi zpětného využívání kondenzačního tepla, které je většinou chápáno pouze jako odpadní produkt. V rámci integrovaného projektování a systémového hospodaření s energiemi v moderních budovách ukázat vliv volby systému klimatizace na potřebu strojně vyráběného chladu a tím i na energetickou náročnost.

Přednášky jsou zaměřeny nejen na teoretické, ale hlavně na praktické souvislosti dané problematiky. Zároveň budou uvedeny možnosti snižování hluku chladicích zařízení v denním i nočním provozu, nové ekonomické hodnocení zdrojů chladu, vliv volby čerpadel na ekonomii provozu, využívání vodních toků pro chlazení apod.

Seminář je určen zástupcům a technickým poradcům investorů, energetikům, systémovým projektantům i projektantům vzduchotechniky, klimatizace, chlazení a vytápění. Dále je seminář určen i pro energetické auditory, neboť ukazuje na možné úspory energie při hodnocení nebo úpravách stávajících zařízení.

Ing. Marcel Kadlec, odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 11.00 Zahájení, úvod do problému - Ing. Marcel Kadlec
Energetické bilance chladicích zařízení pro transformaci tepelné energie - Ing. Naďa Kopřivová
Odvod kondenzačního tepla a energetické hodnocení zdrojů chladu - Ing. Miloš Lain
Využívání chladicích systémů v budovách jako zdrojů nízkopotenciálního tepla, podmínky pro ekonomické využívání kondenzačního tepla v moderních klimatizačních systémech - Ing. Jiří Petlach
Noční provoz vzduchem chlazených výměníků - Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.
Možnosti odvodu kondenzačního tepla ve vzduchotechnických jednotkách - Ing. Marcel Kadlec
Využívání vodních toků pro odvod kondenzačního tepla a pro přímé chlazení - Ing. Jaroslav Čermák
11.00 - 11.15 Přestávka na kávu a občerstvení
11.15 - 13.00 Chladicí zařízení a legislativa - prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.
"Naladění" výkonových parametrů chladicích zařízení a systémů na zvolený systém klimatizace, větrání a vytápění - Ing. Jiří Petlach
Vliv volby oběhových čerpadel na ekonomii provozu - Ing. Luboš Belej
Využití odpadního tepla chladicích jednotek - Ing. Jan Glasnák
Systém aktivního útlumu hluku chladicích jednotek a použití ventilátorů s proměnlivými otáčkami - Ing. Róbert Turek
13.00 Diskuse, závěr semináře

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

6. 11. 2008 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek
Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 799 Kč 950 Kč
Pro ostatní 1009 Kč 1200 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

Mediální partneří STP:
   

 

Hodnotit:  

Datum: 9.9.2008
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Témata 2018

Tabulky a výpočty