Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Progresivní systémy vytápění a chlazení budov

Společnosti

UPONOR
a
ENBRAsi Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Progresivní systémy vytápění a chlazení budov

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen především na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovníky v oblasti vytápění, chlazení a VZT, kteří se v praxi setkávají s problematikou návrhu v oblasti potrubních rozvodů, sálavého vytápění a chlazení.

Uponor nabízí kompletní řešení v oblasti sálavého vytápění / chlazení pro rodinné i bytové domy a pro průmyslové aplikace (velkosklady, logistická centra, výrobní haly aj.). Pro bytové a rodinné domy nabízí Uponor i možnost regulace a zabývá se rovněž rozvody pitné a otopné vody v budovách i mimo ně.

Aktivity společnosti ENBRA jsou zaměřeny na oblasti spotřeby vody v průmyslových aplikacích, měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, regulace a hydraulického vyvážení otopných soustav a objektů, dodávek bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, tedy to oblastí, které komplexním řešením umožňují dosahovat významných úspor spotřeby paliv, energií a surovin a tím dosahovat vysoce ekonomických výsledků především v provozu soustav vytápění.

Program semináře

8:30Prezence účastníků
9:00Zahájení semináře
Přednášky UPONOR
Průmyslové podlahové vytápění, TABs
Vysokovýkonné sálavé panely Zent-Frenger, regulace
Přednášky ENBRA
Specifika otopných soustav s tepelnými čerpadly
Vysoce výkonná tepelná čerpadla vzduch – voda
13:00Diskuse, závěr semináře

V programu je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.
V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem.
Pořadí přednášek se může na jednotlivých místech konání měnit.

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím přihlášku nejpozději 1 týden před konáním semináře.

Pořadatelé:

Logo UPONOR

UPONOR, s. r. o.
Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín
Tel.: 233 313 847, 734 750 875
E-mail: info-cz@uponor.com
http: //www.uponor.cz

Logo ENBRA

ENBRA, a. s.
Durďákova 1786/5, 613 00 Brno - Černá Pole
Tel.:  545 321 203
E-mail: brno@enbra.cz
http: //www.enbra.cz

Přednášející:

UPONOR     Ing. Štefan Székely

ENBRA        Ing. Ivo Zabloudil

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz
http: //www.stpcr.cz

Termíny a místa konání seminářů:

3. 10. 2016Hradec Králové – Nové Adalbertinum
Velké nám. 32/40
4. 10. 2016Zlín – Hotel Garni
nám. T. G. Masaryka 1335
5. 10. 2016Ostrava – Hotel Imperial
Tyršova
6. 10. 2016Brno – Hotel International
Husova 16
10. 10. 2016Plzeň – Plzeňský Prazdroj
reprezentační prostory, U Prazdroje 7
11. 10. 2016Praha – Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6 Dejvice

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama