Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání

si Vás dovoluje pozvat na

Dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání

pořádaný ve spolupráci s ČVUT v Praze – Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

1. SEMESTR2. SEMESTR
20.–22. 2. 201711.–13. 9. 2017
20.–22. 3. 20179.–11. 10. 2017
18.–20. 4. 20176.–8. 11. 2017
15.–17. 5. 20174.–6. 12. 2017

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 3 kreditními body.

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení.

Svým zaměřením se jedná o kurz „pokračovací“, který navazuje na kurz „základní“. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokých příp. středních škol v oborech se zaměřením na techniku prostředí nebo TZB (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací, apod.). Předpokládají se znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

Do výuky bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Při řešení tematických zadání bude ponechán časový prostor pro diskusi. Tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru. Přednášející poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Přednášející:

Ing. Petr Andres, Ing. Martin Barták, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Vladimír Förster, Ing. Jiří Frýba, doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. František Hucl, Ing. Jindřich Hvížďala, Ing. Marcel Kadlec, prof. Ing. Pavel Kic, CSc., Ing. Martin Kotrbatý, Ing. Jiří Kraus, Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Karel Matějíček, Ing. Jan Matějka, Ing. Daniel Morávek, doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Jiří Petlach, prof. Ing. Jiří Petrák, CSc., Ing. Stanislav Toman, Ing. Stanislav Trepka, Ing. Karel Schwarz, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Václav Šimánek, Ing. Zdeněk Zikán, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Organizační garant: Ing. Marek Mádr

Aktuální informace najdete na webových stránkách kurzu http://utp.fs.cvut.cz/pro-praxi/kav2017/

Témata přednášek:

 • Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor.
 • Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku.
 • Měření při předávání VZT zařízení do provozu.
 • Energetická náročnost VZT.
 • Současné trendy v provozování TZB.
 • Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov.
 • Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru.
 • Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením.
 • Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci.
 • Navrhování klimatizačních systémů.
 • Vlhčení a odvlhčování vzduchu.
 • Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy.
 • Klimatizace administrativních budov. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace.
 • Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin.
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla.
 • Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter.
 • Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví.
 • Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven.
 • MaR vzduchotechnických systémů.
 • Filtrace pro VZT zařízení.
 • Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest.
 • ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB.
 • Rozvody tepla a chladu.
 • Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Informace pro účastníky

1. Místo a čas konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, vždy od 9 do 16:30 h.

2. Délka kurzu

Čtyřikrát tři dny v semestru – tj. celkem 24 dnů. Zahájení v únoru 2017, ukončení v prosinci 2017. Rozsah kurzu 192 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

3. Účastnický poplatek

pro členy STP    23 000 Kč
pro ostatní         24 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, včetně materiálů ke kurzu.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

4. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 3. 2. 2017.

Pro přihlášení můžete využít:
online formulář na www.stpcr.cz
poslat přihlášku na e-mail stp@stpcr.cz
poštou na: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

5. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám.

Doporučené ubytování: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111, e-mail: prihodova@suz.cvut.cz

Upozorňujeme na omezené možnosti volného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A – Dejvická.

V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská – www.garazedejvice.cz.

 
 
Reklama