Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na "II. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2011"

s podtitulem ušetřeme energii pro naše děti

Společnost pro techniku prostředí Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov si Vás dovoluje pozvat na II. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2011 s podtitulem ušetřeme energii pro naše děti konané 25. až 26. října 2011.

Vážení,

dovoluji si Vás pozvat na II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011, které jsme se rozhodli uspořádat s ohledem na velmi příznivou odezvu účastníků loňského sympozia.

Předmětem jednání letošního sympozia budou předpokládané trendy ve vývoji výrobků s ohledem na snižování energetické náročnosti budov, dále zásadní podmínky pro snižování energetické náročnosti budov při jejich návrhu, realizaci a provozování. V rámci sympozia budou předána ocenění vybraných produktů podle programu GREEN WAY.

Jednání sympozia bude probíhat současně ve dvou sekcích.

Ing. Jiří Petlach
Odborný garant sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA:

Úterý 25. 10. 2011


HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Smetanův sál

8:30 Prezence
9:00 Zahájení sympozia, vystoupení hostů a sponzorů
9.35 Energetické hodnocení budov Směrnice o energetické náročnosti budov podle nové evropské strategie
Aktuální informace o zpracování směrnice EP a Rady č. 2010/31 o energetické náročnosti budov do národní legislativy
Hodnocení energetické náročnosti budov na Slovensku
11.10 Přestávka
11.40 Podmínky udělování značky GREEN WAY
Vyhlášení nositelů značky GREEN WAY pro rok 2012
13:00 Přestávka - občerstvení
14.00 Metody energetického hodnocení budov
Komplexní hodnocení budov metodou BREEAM
Komplexní hodnocení budov metodou SBTOOL
Komplexní hodnocení budov metodou LEED
Napojení GREEN WAY na certifikační programy
16.30 Závěr jednání 1. dne sympozia

FACILITY MANAGEMENT
Salonek Aero

9:45 Úvod
10.00 Současná situace Facility managementu v EU
Význam FM v životním cyklu budovy
Významné aspekty FM pro uživatele budovy
11.30 Přestávka
11.45 Aktuální nástroje k řízení provozu TZB v rámci FM
Hodnocení úrovně služeb FM
Využívání energií v budovách
13:15 Přestávka - občerstvení
14.00 Certifikace obchodního domu podle BREEAM
Řízení lidských zdrojů
Vliv přípravy projektu a realizace na vlastnosti budov
Praktické zkušenosti při provozování FM
16.00 Řízená diskuze, závěr
19.00 Společenský večer - občerstvení, hudba, tanec

Středa 26. 10. 2011


VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKÉ ÚSPORY
Smetanův sál

9.00 Zahájení 2. dne jednání sympozia
Příklady budov s nulovou spotřebou energie
Úspory energie vhodným řízením čerpadel
Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů
Prediktivní řízení otopných soustav
11.00 Přestávka
11.30 Snižování spotřeby energie v klimatizačních systémech
Tepelné ztráty rozvodů upraveného vzduchu
Netěsnost vzduchovodů - energetické ztráty
Kontroly klimatizačních systémů
13:30 Přestávka - občerstvení
14.00 Solární kolektor jako součást pláště budovy
Využití sluneční energie pro chlazení budov
Solární soustavy pro centralizované zásobování teplem
Geotermální energocentrály a plynová tepelná čerpadla
16.00 Závěr sympozia

VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV
Salonek Aero

9.30 Zahájení - úvod do problematiky
Požadavky na větrání obytných budov podle ČSN EN 15665
Systémy větrání obytných budov
11.00 Přestávka
11.30 Větrání jako neodmyslitelná součást kvalitní rekonstrukce
Rekonstrukce větrání bytových domů, teorie a praxe
Hodnocení větrání v obytných budovách
13:00 Přestávka - občerstvení
13.30 Větrací hlavice
Potřeba energie pro větrání obytných budov
14.30 Řízená diskuze, závěr odborné části sympozia
17.00 Společenský večer - divadelní představení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

25. až 26. října 2011, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 - doprava metro "C", stanice Hlavní nádraží

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 3500,- Kč
Pro ostatní 4500,- Kč
Důchodce 500,- Kč
Student 300,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem sympozia. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním sympozia, cena sborníku a občerstvení v průběhu sympozia, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

4. Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje. Doporučené levné ubytování v blízkosti místa konání sympozia - Václavském náměstí - hotel Evropa, tel.: 224 228 215

5. Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

6. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP:

 
 
Reklama