Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Inteligentní způsoby bytového větrání"

Název akce: Inteligentní způsoby bytového větrání
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Obytné prostředí
Datum konání: 4. 10. 2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 319
Vložné: členové STP 920,- Kč; ostatní 1.180,- Kč
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři ohodnocena 1 bodem.

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Inteligentní způsoby bytového větrání". Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními způsoby bytového větrání, s progresivními metodami a standardy větrání obytných staveb. Seminář je určen pro projektanty, vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Ing. Miloslav Chlum
odborný garant semináře


Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 13.00 Zahájení, úvod - Ing. Miloslav Chlum

Odérové mikroklima - faktory určující funkci větracího systému (prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.)

Simulační model větrání - Ing. Hana Doležílková

Nové standardy bytového větrání - Ing. Miloslav Chlum

Návrh systému větrání obytných staveb - Ing. Hana Doležílková

Progresivní prvky bytového větrání - Ing. Miloslav Chlum

Koncepční chyby v bytovém větrání - doc. Ing. Karel Papež, CSc.

13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

4. 10. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 319. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 920,- Kč
- pro ostatní 1.180,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí


Mediální partneři STP

   

 
 
Reklama