Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov"

Seminář je určen pro osoby a firmy zabývající se výpočtem, měřením a posuzováním denního i umělého osvětlení - pro projektanty, architekty, pracovníky hygienické služby a ostatních orgánů státní správy, které se problematikou denního i umělého osvětlení a oslunění zabývají. Cílem je seznámit účastníky s řešením problémů osvětlení a oslunění budov a umožnit setkání odborníků zabývajících se tímto faktorem.

Odborný garant semináře:
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů čkait. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Seminář se koná za mediální podpory časopisu SVĚTLO.

Časový program semináře:

09.30 Registrace účastníků
10.00 Úvod
ČSN 730581 Oslunění budov a pozemků - metoda stanovení hodnot - Jan Kaňka
10.35 Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice - Marcel Pelech
11.00 Přestávka na kávu
11.15 Měření denního osvětlení - Jiří Slezák
11.40 Zkušenosti z měření denního a umělého osvětlení - Jana Lepší, Pavel Stupka
12.05 Hygienická problematika UV záření - Petr Vrbík
12.30 Praktické použití programu "Oslunění" - Jiří Slezák, Jaroslav Polášek
12.55 Přestávka - občerstvení
13.30 Novelizace ČSN EN 124 64 - 1 a ČSN EN 125 65 - Jiří Novotný
13.55 Trendy rozvoje umělých světelných zdrojů - Petr Žák
14.20 Světlo v architektuře - Zuzana Vyoralová
14.45 Oslunění novostavby administrativní budovy v Gabunu (Afrika) - Kateřina Ullmannová
15.10 Deklinace Slunce v průběhu desetiletí - Jan Kaňka
15.30 Poznámka k účinnosti světlovodů (CD s programem ve sborníku) - Jan Kaňka
16.00 Závěr semináře - Jan Kaňka

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

12. 1. 2012 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 319
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1150 Kč
- pro ostatní 1450 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama