Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Klimatizační zařízení a další zařízení techniky prostředí včetně zdrojů a využití tepla, chladu a jejich příslušenství"

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy fyziky nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností vytápění, chlazení, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, měření a regulace.

Název akce: Klimatizační zařízení a další zařízení techniky prostředí včetně zdrojů a využití tepla, chladu a jejich příslušenství
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce facility management
Datum konání: 14. - 16. 1. 2009
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 318
Vložné: členové STP - 5900 Kč, ostatní 6500 Kč (včetně DPH)

Cíl kurzu

Cílem kurzu "Klimatizační zařízení a další zařízení techniky prostředí včetně zdrojů a využití tepla, chladu a jejich příslušenství" je seznámit účastníky se základy fyziky nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností vytápění, chlazení, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, měření a regulace.

Ing. Jiří Frýba, odborný garant kurzu

Program:

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy fyziky pro provoz klimatizačních zařízení, h-x diagram.
Klimatizační zařízení. Indukční jednotky. Fancoily.
Části klimatizačních zařízení: ventilátory, rozvody vzduchu, filtrace vzduchu, vlhčení vzduchu.
2. den 08.00 - 16.00 Zdroje tepla: kotelny, výměníkové stanice.
Části topných zařízení.
Tlakové nádoby, úpravny vody.
Zpětné získávání tepla, rekuperace.
Základy termodynamiky pro chladicí zařízení. Absorbční chlazení.
Chladiva - druhy a platná legislativa.
3. den 08.00 - 16.00 Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích okruhů.
Tepelná čerpadla. Měření a regulace.

Absolventům kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Informace pro účastníky kurzu:

1. Datum a místo konání

14. - 16. 1. 2009 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 318. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP: 4958 Kč 5900 Kč
Pro ostatní: 5462 Kč 6500 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneří STP:

   

 
 
Reklama