Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Hygiena vody - aktuální povinnosti a připravované změny"

s podtitulem Voda - potravina č. 1 pro 21. století

Hlavním tématem semináře je hygiena vody ve vnitřních vodovodech a v letošním roce nově i vody studené. Protože kvalita vody ve vnitřním vodovodu je přímo závislá na kvalitě vody dodávané, věříme, že uvítáte možnost zároveň navštívit souběžně probíhající veletrh Watenvi, jehož součástí je mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE (VOD-KA), kde se prezentují firmy z oboru vodohospodářství.

Tématem přednášek bude hygiena vody obecně - tedy aktuální požadavky a výhled do blízkého budoucna, tj. připravovaná legislativa, ale i závěry z konkrétních měření, které jsou podkladem pro práci projektanta.

V dalších přednáškách bude představeno konkrétní řešení pro studenou vodu a naprostá novinka pro teplou vodu, kdy lze potrubím trubka v trubce nahradit cirkulaci s provázáním na téma hygiena teplé vody, o kterém jsme na dřívějších seminářích již hovořili a proto se zaměříme na nové zkušenosti.

Vše samozřejmě bude doplněno o aktuální stav norem a předpisů včetně požadavků, které se do norem v nejbližší době připravují a nové stavby by je již měly respektovat.

Seminář je určen zejména pro projektanty, provozovatele a majitele budov.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení
09.05 Hygiena vody
10.00 Systémové řešení pro zabezpečení hygieny studené vody - R. Kelbassa, R. Weiss
10.45 Novinky pro zabezpečení hygieny teplé vody - R. Kelbassa, R. Weiss
11.30 Přestávka na kávu a občerstvení
12.00 Nové poznatky z měření kvality vody a hygieny vnitřních vodovodů - Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
13.00 Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody - Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
14.00 Předpokládaný závěr semináře

Na semináři bude rovněž možnost zakoupit sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů". Sešit projektanta vydala STP v roce 2005 a je v elektronické podobě na CD. Cena sešitu projektanta je 100,- Kč včetně DPH (zájem o CD poznamenejte prosím do přihlášky).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

26. 5. 2010 Brno - Národní stavební centrum, Bauerova 10, přednáškový sál, areál BVV, brána 9B
27. 5. 2010 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 500 Kč 600 Kč
Pro ostatní 583 Kč 700 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět, studenti a zástupci tisku mají vstup zdarma.

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, technické podklady k tématu, pracovní materiál - koncept přednášek, volný 60 denní software DENDRIT pro návrh studené a teplé vody v NJ nebo AJ, občerstvení v průběhu semináře a dárek pro blížící se léto.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Generální partner semináře:

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama