Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář KLIMATIZACE DATOVÝCH CENTER

PRAHA - 2. ČERVNA 2015

Seminář je zaměřený na klimatizaci datových center. Datová centra jsou nedílnou součástí většiny moderních administrativních budov. V rámci semináře budou prezentovány trendy v této oblasti a moderní zařízení určená pro zajištění vnitřního prostředí ve výpočetních centrech. Dále budou představeny metody návrhu a projektování výpočetních center včetně uplatnění počítačových simulací. A v neposlední řadě budou uvedeny provozní zkušenosti z této oblasti.
Předpokládáme účast předních výrobců klimatizačních zařízení, projektantů specializujících se na výpočetní centra a provozovatelů.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30 Prezence
9.00 Zahájení semináře - Miloš Lain
9.05 Data centra: současné trendy a výzkum v rámci Evropské unie - Vojtěch Zavřel
Proudění vzduchu v datových centrech - Petr Zelenský
Klimatizační technika pro počítačové sály od Mitsubishi Electric - Jindřich Hvížďala - M-tech
Jednotky Adiadenco pro chlazení datových center - Radim Šourek - Gea Heat Exchangers
11.05 Přestávka na kávu a občerstvení
11.25 Alternativní typy zařízení firmy Menerga pro klimatizování datových center podle potřebného chladicího výkonu - Jan Červenák
Zkušenosti s návrhem a provozem datových center - Complete CZ
Optimalizace chlazení centrálního výpočetního střediska v budově ústředí České národní banky - Luděk Erban, Michal Marhoul, ČNB
Spotřeba energie na chlazení datových center - Miloš Lain
Diskuse
13.30 Závěr semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání
2. 6. 2015 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek
Pro členy STP: 248 Kč bez DPH / 300 Kč s DPH
Pro ostatní: 414 Kč bez DPH / 500 Kč s DPH
Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 26. 5. 2015 na e-mail: stp@stpcr.cz nebo poštou na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Informace na tel. 221 082 353.

4. Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Partneři semináře:


Mediální partneří STP:

 
 
Reklama