Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA


Vás zve na seminář
Regulace čerpadel ve vytápění:
aplikace, úspory, návratnost  9.11.2004 Hradec Králové - hotel Černigov
10.11.2004 Brno - hotel International
11.11.2004 Praha - Klub Lávka


Zaměření semináře:

  • Regulační charakteristiky čerpadel s plynulou regulací otáček
  • Výhody plynulé regulace otáček čerpadel pomocí měničů kmitočtu
  • BOA-Systronic: zcela nový systém regulace topných větví
  • Typické aplikace měničů v oblasti HVAC

Doba konání semináře:

9.00 - 14.00 h

Místa konání semináře:

  9.11.2004 Hradec Králové - hotel Černigov
10.11.2004 Brno - hotel International
11.11.2004 Praha - Klub Lávka

Program semináře:

 8.30 prezence účastníků
 9.00 zahájení, představení firmy Danfoss (ing. Viktor Hašpl, Danfoss)
 9.15 představení firmy KSB
přednáška: Regulační charakteristiky čerpadel s plynulou regulací otáček
- obecné vztahy, možnosti tvaru regulační křivky
- výběr vhodných typových řad z programu KSB s ohledem na žádanou regulační charakteristiku (Ing. Luboš Hrdlička, KSB)
10.00 přednáška: Výhody plynulé regulace otáček čerpadel pomocí měničů kmitočtu.
- úspory energie
- provozní a pořizovací náklady
- návratnost zařízení
- správná integrace do systému (Ing. Viktor Hašpl, Danfoss)
10.45 přestávka, občerstvení
11.00 přednáška: BOA-Systronic: zcela nový systém regulace topných větví
- klasická soustava s trojcestným přepouštěcím ventilem a potenciál úspor
- princip systému BOA-Systronic, kontinuelní řízení průtoku a dopravní výšky oběhového čerpadla
- provozní úspory (cca 50 % spotřebované energie čerpadla oproti klasickému řešení regulace podle konstantní tlakové diference), simulační program (Joachim Diede, KSB)
12.00 přednáška: Přehled měničů Danfoss vhodných pro aplikace HVAC
- typické aplikace z oblasti HVAC
- regulační systém pro 1 - 4 čerpadla Hyatronic. (Ing. Hynek Václavík, Danfoss)
12.45 oběd, diskuse, individuální dotazy
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky:

Datum a místo konání

  9.11.2004 Hradec Králové - hotel Černigov
10.11.2004 Brno - hotel International
11.11.2004 Praha - Klub Lávka

Účastnický poplatek
Účast na semináři je zdarma.

Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete obratem nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

Každý účastník semináře obdrží technické podklady k přednášeným tématům.
Tlumočení přednášky pana Diedeho včetně případné diskuse je zajištěno.

Pořadatelé:
Danfoss, s.r.o., V Chotejně 15/765, 102 00 Praha 10
tel.: 283 014 111, fax: 272 701 753,
e-mail: danfoss.cz@danfoss.com, http://www.danfoss.cz

KSB - pumpy + armatury, spol. s r.o., Ohradní 26, 145 01 Praha 4
tel.: 241 090 210, fax: 241 480 123,
e-mail: sekretariat@ksbpumpy.cz, http://www.ksbpumpy.cz

Organizator semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama