Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Hluk a chvění v technice prostředí"

Nové metody měření hluku v pracovním prostředí
ČSN EN ISO 9612 - novela z ledna 2010 - Určení expozice hluku na pracovišti

Normové požadavky na neprůzvučnost v budovách (koncepce normy, včetně komentáře k aktualizaci normy)
ČSN 73 0532 - novela z února 2010 - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky

Stanovení nejistot při měření hluku v hladinách LAmax, LAeq,T a dalších
Uvedení nejistot v souladu s požadavkem NV 148/2006 Sb. na uplatnění nejistot při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot

Cílem semináře je představení nových metod měření hluku v pracovním prostředí a akustické problematiky s ohledem na aktualizaci technické normy na určení expozice hluku na pracovišti, vysvětlení koncepce aktualizované normy na neprůzvučnosti v budovách, normové požadavky a komentář ke změnám. Vzhledem k mnoha nejasnostem a stále diskutované problematice stanovení a uvádění nejistot při měření hluku bude třetí část semináře zaměřena na problematiku nejistot při akustických měřeních.

Seminář je určen:

pracovníkům v oboru akustika (měření, výpočty, studie, kategorizace práce), projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Přednášející:

Ing. Zdeněk Jandák, CSc., Ing. Jindřich Schwarz, CSc., Ing. Petra Korchová

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení
Nové metody měření hluku v pracovním prostředí - Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
10.30 Přestávka - občerstvení
10.45 Normové požadavky na neprůzvučnosti v budovách - Ing. Jindřich Schwarz, CSc.
Dotazy a diskuze
12.15 Přestávka - občerstvení
12.45 Stanovení nejistot při měření hluku - Ing. Petra Korchová, RNDr. Vítězslav Jiřík
14.15 Dotazy a diskuze, předpokládané ukončení semináře

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: Ing. Olga Mikulová

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

21. 10. 2010 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Dejvická, dále pěšky cca 5 minut směr Evropská ulice

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1200 Kč
- pro ostatní 1440 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP

 
 
Reklama