Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí

člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
ODBORNÁ SEKCE VYTÁPĚNÍ

Vás zve na

KURZ VYTÁPĚNÍ 2006

POŘÁDANÝ VE dvou třídenních ČÁSTECH
4. - 6. dubna a 2. - 4. května 2006

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s předpokládaným bodovým ohodnocením 3 body.


Kurz je určen:

zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je ideální jako ucelená příprava k autorizačním zkouškám. Kurz je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:

Jednotky, klimatické poměry a pohoda prostředí. Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla. Otopná tělesa. Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení). Hydraulická stabilita otopných soustav. Výměníkové stanice - druhy, použití. Komíny. Regulace vytápěcích zařízení. TUV. Alternativní zdroje energie. Teplovodní otopné soustavy sálavé.

Přednášející:

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Dr. Ing. Petr Fischer, Ing. Antonín Chyba, Ing. Vladimír Jirout, doc. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Jan Mareš, Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks, Ing. Roman Vavřička

Odborný garant kurzu : doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu:

úterý 4. 4. 2006 08.30 Registrace účastníků
  09.00 Zahájení, přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

středa 5. 4. 2006 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

čtvrtek 6. 4. 2006 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

2. část kurzu:

úterý 2. 5. 2006 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

středa 3. 5. 2006 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

čtvrtek 4. 5. 2006 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 Přednášky
  13.40 Test
  14.30 Zakončení kurzu

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417 a 319.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

4. - 6. dubna a 2. - 4. května 2006. Délka kurzu je dvakrát tři dny tj. celkem šest dnů.

2. Účastnický poplatek

- pro členy STP 7.900,-
- pro ostatní 8.900,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:

1) Bašta, Kabele: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 2001, 77 stran.
2) Bašta a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 2001, 53 stran.
3) Bašta: Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.
4) Bašta, Vavřička: Otopné plochy - cvičení. Skriptum. ČVUT 2005.
5) Kotrbatý: Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 3. 2006 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování

Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331.
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (na metru "C" blízko centra) - tel.: 261 092 333.
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201
www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz

Mediální partneři STP


  Internetový portál www.tzb-info.cz Časopis Topenářství Instalace
 


 
 
Reklama