Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Zdroje úspor a zařízení v TZB pro program Zelená úsporám"

Název akce: Zdroje úspor a zařízení v TZB pro program Zelená úsporám
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Grundfos, Rehau, Stiebel Eltron a Taconova ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: zdarma
Hodnocení ČKAIT: seminář ohodnocen 1 bodem

Datum a místo konání:

07. 10. 2009 Jihlava - Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
08. 10. 2009 Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
13. 10. 2009 Liberec - Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
14. 10. 2009 České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14
15. 10. 2009 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice

Program semináře:

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení
Odborné přednášky
Novinky v programu Zelená úsporám - přednáší odborní lektoři Státního fondu životního prostředí ČR
Finanční úspory při používání čerpadel
Grundfos pro TZB a jejich návrh
Novinky ve výrobním programu Grundfos
REHAU - novinky v oblasti TZB pro rok 2009
RAUCAD - praktická ukázka efektivní práce s grafickým výpočetním programem
Přestávka - občerstvení
STIEBEL ELTRON - tepelná čerpadla země/voda a vzduch/voda nové generace, rekuperace tepla z průmyslu
TACONOVA - značka pro vyvažování, směšování, regulaci, odvzdušňování a solár
Novinky 2009 a dimenzování vyvažovacích armatur v programu Protech
13.00 Předpokládaný závěr semináře
Oběd

Přednášející:

Odborní lektoři Státního fondu životního prostředí ČR
Grundfos - Ing. Lubomír Čepek, Jiří Tesák
Rehau - Ing. Michael Blažek
Stiebel Eltron - Ing. Václav Helebrant
Ing. Petr Novotný
Ostaco - RNDr. Miloš Hoff

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajích firem.

Pořadí firemních přednášek se může na seminářích měnit, informaci obdržíte při prezenci.

Pořadatelé:

GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, fax: 585 716 299
E-mail: GCZ@grundfos.com
http://www.grundfos.cz

REHAU, s. r. o.
Obchodní 117, 251 70 Čestlice
Tel.: 272 190 111, fax: 272 190 169
E-mail: praha@rehau.com
http://www.rehau.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
Tel.: 251 116 111, fax: 235 512 122
E-mail: info@stiebel-eltron.cz
http://www.stiebel-eltron.cz

OSTACO, s. r. o.
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 930 810, fax: 266 310 386
E-mail: sales@ostaco.cz
http://www.ostaco.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přihlášení:

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama