Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný webinář Nové pohledy na návrh a provozování větrání hromadných garáží

Program webináře

10:00 Zahájení webináře, úvod
 • Ing. Jiří Petlach, STP, Odborná sekce Klimatizace a větrání
Větrání garáží
 • prof. Ing. František Drkal, CSc., ČVUT v Praze
Větrání garáží – vzorové řešení
 • Ing. Jan Buchta, Multi-VAC
Průběh zkoušky ZOKT horkým dýmem
 • Ing. Vladimíra Linhartová, Ph.D., Projektový management v oblasti TZB
Aktuální trendy v oblasti bezpečnostního větrání garáží
 • doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, VŠB TU Ostrava
ZOKT v garážích – JET vs. tradiční systém odvětrání
 • Jan Nosek, Colt International
Systém požárního větrání v garážích
 • Ing. Vít Dobiáš, ELEKTRODESIGN Ventilátory
Větrání podzemních garáží z pohledu provedení protipožárních izolačních systémů
 • Ing. Vít Koverdynský, Ph.D., Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover
Zkušenosti s projektováním větrání garáží
 • Ing. Jiří Petlach, PETLACH TZB
Protipožární systémy ISOVER pro ochranu VZT potrubí a potrubí ZOKT
 • Ing. Petr Klement, Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover
13:30 Předpokládaný závěr webináře

Na setkání u webináře se těší Ing. Jiří Petlach, odborný garant webináře.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Případná změna programu vyhrazena.

Poděkování partnerům webináře


Organizační informace

Datum vysílání webináře:

18. 5. 2021, od 10 h, živé vysílání

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 800 Kč včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník přednášek.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o sledování webináře, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 14. 5. 2021.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Zařazení ČKAIT, SEI – ENEX

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je akce přihlášena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 3.

Ostatní informace

Odkaz ke shlédnutí webináře Vám bude odeslán 1 den před zahájením vysílání. Webinář bude vysílán živě, možnost shlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.

Pro shlédnutí webináře nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

 • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
 • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
 • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
 • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.
Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři


 
 
Reklama