Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov - III"

pořádaný dne 7. listopadu 2011 v Praze

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov". Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními způsoby bytového větrání, s progresivními metodami a standardy větrání obytných staveb.

Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Ing. Miloslav Chlum
odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení
Úvodní slovo k problémům větrání nízkoenergetických a pasivních budov - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Progresivní reálné zdroje energie - prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Současné poznatky o zdrojích CO2 a TVOC v interiéru - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Poznatky z realizace nízkoenergetických staveb - Akad. arch. Josef Horný
Decentralizovaný větrací systém s regenerací tepla pro nízkoenergetické obytné budovy - Ing. Miloslav Chlum
Problémy větracích systémů nízkoenergetických a pasivních budov a jejich řešení - doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Nejnovější konstrukce oken pro nízkoenergetické budovy - Ladislav Platil
13.00 Závěr semináře - prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

7. 11. 2011 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 900,- Kč
- pro ostatní 1.200,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 20 % DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosímuhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama