Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí"

Název akce: Facility management se zaměřením na techniku prostředí
Druh akce: komplexní kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Facility management
Datum konání: 30. 10. - 1. 11. 2007; 13. - 15. 11. 2007; 4. - 5. 12. 2007
Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Vložné: viz níže
Hodnocení ČKAIT: -

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Facility management komplexní kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí".

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze tří samostatných částí.

Program:

1. část - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Aplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.
Cíle provozování zařízení techniky prostředí.
Tlakové nádoby, úprava vody.
2. den 08.00 - 16.00 Ventilátory, čerpadla, kompresory, klapky, vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení. Kotelny, zdroje tepla.
3. den 08.00 - 16.00 Automatická regulace a řídicí systémy. Organizace práce.

2. část - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI

Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění. Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par, Carnotův cyklus.
Chladicí oběhy. Absorpční chlazení. Termoelektrické chlazení.
2. den 08.00 - 16.00 Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích okruhů - druhy kompresorů, kondenzátory, výparníky, pomocná zařízení. Chladiva - druhy, parní tabulky, současná legislativa.
3. den 08.00 - 16.00 Tepelná čerpadla. Provoz a údržba chladicích zařízení.
Závěrečné zkoušky.

3. ČÁST - FACILITY MANAGEMENT

Facility management je moderní, dynamicky se rozvíjející metoda, jak provádět podpůrné služby jako jsou provoz a údržba objektů, administrativní servis, personalistika a řada dalších činností, které firmy potřebují k zajištění své vlastní činnosti. Cílem kurzu je vymezit pojmy a poskytnout základní informace, jak organizovat a provádět jednotlivé služby, které metoda Facility managementu zahrnuje.

1. den 08.30 - 09.00 Prezence
  09.00 - 16.00 Vymezení pojmů, platná legislativa, ČSN 15 221 a ČSN 15 222. Vzorová smlouva. Praktická organizace firmy provádějící Facility management.
2. den 08.00 - 16.00 Počítačová podpora. Energetika. Požární ochrana. Bezpečnost práce. Personalistika. FM ve fázi projekce.

Odborní garanti kurzu:

1. část - Ing. Jiří Frýba
2. a 3. část - Ing. Jaroslav Bambous

Organizace kurzu:

Na každou ze tří částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o závěrečné zkoušce.

Termín kurzu:

"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" 30. 10. - 01. 11. 2007
"Chladicí zařízení v klimatizaci" 13. 11. - 15. 11. 2007
"Facility management" 04. 12. - 05. 12. 2007

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Kurzovné:

Kompletní kurz pro členy STP 11.800,- Kč pro ostatní 12.900,- Kč
1. nebo 2. část kurzu pro členy STP 4.800,- Kč pro ostatní 5.400,- Kč
3. část kurzu pro členy STP 3.200,- Kč pro ostatní 3.600,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Závazná přihláška:

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz. Přihlásit se také můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

Kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí

 
 
Reklama