Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář „Komplexní hospodaření s dešťovou vodou“

INTESIO – inteligentní řešení pro dlouhodobé hospodaření s dešťovou vodou

Logo Wavin
Logo Intesio
Logo Hauraton
 

25. dubna 2013
Brno – Hotel International, Husova 200/16

Program semináře

 
8:30Prezence účastníků
9:00Zahájení semináře
Zachycení:
Podtlakové odvodnění střech Wavin Quick Stream – Michal Runštuk
Liniové odvodňovací prvky Hauraton FASERFIX®SUPER – Michal Fiala
Bodové odvodnění Wavin uliční vpusti a drenážní potrubí X-Stream Perfor – Aleš Břeň
9:50Transport:
Potrubní systémy Wavin – Aleš Břeň
Šachty Wavin Tegra – Aleš Břeň
10:30Přestávka na kávu a občerstvení
10:45Filtrace:
Hydrodynamický separátor Wavin Certaro – Lukáš Mejzlík
Odlučovače ropných látek Hauraton AQUAFIX – Marek Zelenka
11:30Zasakování a retence:
Akumulační boxy Wavin Azura, Q-bic, perforované potrubí X-Stream GT Perfor, zasakovací šachty – Lukáš Mejzlík
Tunelové systémy Hauraton DRAINFIX®TWIN – Marek Zelenka
ČSN 759010 a TNV 759011 – správný návrh zasakovacího objektu – Lukáš Mejzlík
12:20Regulace odtoku:
Vírová regulace Wavin Corso – Lukáš Mejzlík
Regulační prvky – Lukáš Mejzlík
13:00Závěr semináře, oběd

Informace pro účastníky semináře

Termín a místo konání semináře

25. dubna 2013 Brno – Hotel International, Husova 16

Odborný garant

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace s přednášejícími.

Pořadatel

WAVIN OSMA, s. r. o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel/fax.: 326 983 112, 326 983 110
E-mail: info@wavin-osma.cz
http://www.wavin-osma.cz

Podmínky účasti

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přihlášku na seminář odešlete nejpozději do 20. dubna 2013 na:
on-line přihláška:www.stpcr.cz
e-mail:stp@stpcr.cz
fax:221 082 201
poštovní adresa:Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
E-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
Tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

 
 
Reklama