Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Větrání a klimatizace nákupních center"

Název akce: Větrání a klimatizace nákupních center
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 01 - Klimatizace a větrání
Datum konání: 31. 10. 2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217
Vložné: členové STP 950,- Kč; ostatní 1.150,- Kč
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři ohodnocena 1 bodem.

Seminář je určen zejména pro projektanty a investory staveb určených jako nákupní centra. Dále pak i pro případné zájemce z řad zástupců státní správy, ostatní účastníky výstavby daných staveb, uživatele a jejich provozovatele.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky a moderními trendy na projektování, realizaci a provozování zařízení techniky prostředí v nákupních centrech nejenom z hlediska dosažení optimálního mikroklimatu ve všech prostorách daného objektu, ale i z hlediska minimalizace provozních nákladů zvláště v oblasti energií pro zajištění mikroklimatu. Část semináře bude věnována i legislativním otázkám z hlediska prvotního návrhu jak z pohledu české legislativy, tak i požadavkům obvyklým v Evropské unii. Dále se bude program semináře zabývat návrhem energeticky úsporných systémů zvláště z pohledu vyhl. č. 148/2007 Sb.

Výsledkem semináře je i snaha na základě diskuse a průběhu semináře vytvořit dostatečné podklady pro zpracování sešitu projektanta na dané téma. Účastníci semináře obdrží sborník příspěvků.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 10.30 Zahájení, úvod do problému - Ing. Jiří Petlach
Hygienické požadavky na prostředí nákupních center - Ing. Zuzana Mathauserová
Dispoziční řešení supermarketů, tj. velkoprodejen s dominantním prodejem potravin a vliv na návrh systémů techniky prostředí - Ing. Jan Matějka
Dispoziční řešení obchodních pasáží s butikovým prodejem a středních obchodních ploch a vliv na návrh systémů techniky prostředí - Ing. Miloš Lain
10.30 - 10.45 Přestávka na kávu a občerstvení
10.45 - 13.00 Základní návrh systémů techniky prostředí v nákupních centrech s ohledem na úspory energií - Ing. Jiří Petlach
Zařízení pro odvod tepla a kouře - Ing. Pavel Drápela
Zkušenosti z provozu nákupních center - Ing. Tomáš Polák
Technické informace sponzorů semináře
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

31. 10. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 950 Kč
pro ostatní 1.150 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:


Mediální partneři STP

   

 
 
Reklama