Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností
odborná sekce Klimatizace a větrání

Vás zve
na seminář

Klimatizace a větrání bazénů

6. května 2003 v Praze


Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory
autorizovaných inženýrů a technicků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 2 body.


Bazény se v současné době stávají součástí rodinných domů i bytů. Nejsou-li s jejich stavbou současně řešeny, nebo jsou řešeny nedostatečně, tepelně vlhkostní požadavky na bazénové prostory, představuje vnitřní bazén jako zdroj vlhkosti velké problémy jak pro stavbu, tak pro její uživatele.

Účelem semináře je upozornit na tyto problémy a zároveň formulovat jak základní zásady stavební, tak i zásady, týkající se vytápění a větrání bazénových prostor.

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele i uživatele zařízení vnitřních bazénů.

Odborný garant semináře: Ing. Zuzana Mathauserová


Program semináře:

8.30 hod Prezence účastníků semináře
9.00 hod Zahájení, odborné přednášky

Bazény a současná legislativa
Ing. Zuzana Mathauserová

Tepelně technické požadavky na stavební řešení prostorů pro bazény
Ing. Jiří Šála, CSc.

Zkušenosti s uplatněním vytápěcích a větracích systémů v prostorech s bazény
Ing. Petr Morávek, CSc.

Principy odvlhčování bazénových prostor
Ing. Jan Hřebec
14.00 hod Předpokládaný závěr semináře

V programu semináře je počítáno s prostorem pro diskusi a s přestávkou na občerstvení.


Informace pro účastníky
1. Místo a datum konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 - areál ČVUT v Dejvicích. Doprava: metro "A" - Dejvická. 6. května 2003.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 750,- Kč
- pro ostatní - 950,- Kč

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře, publikace (sborník přednášek) a občerstvení.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 203 01 02, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 30.4.2003. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama