Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář Protipožární ochrana staveb

Datum: 7.6.2017  |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz

Isover a Společnost pro techniku prostředí Vás zvou na odborný seminář
Protipožární ochrana staveb


Datum a místo konání
24. 10. 2017BRNOHotel International, Husova 200/16, Brno-střed
31. 10. 2017OSTRAVAImperial Hotel, Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava a Přívoz
23. 11. 2017PRAHAMasarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé anebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukčních prvků. Jednou z nejúčinnějších možností, jak stavební konstrukce a potrubní rozvody procházející těmito konstrukcemi chránit před účinky plně rozvinutého požáru jsou protipožární obklady. Seminář se bude věnovat také aktuální situaci na poli legislativy a zkušenostem s realizací protipožárních obkladů.

Program
8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře – představení firmy, novinky ve výrobkovém portfoliu Isover, změny na poli legislativy v oblasti průmyslových aplikací a TZB
(Ing. Luboš Melichar, MBA, SGCP Isover CZ)
10.00Význam požární ochrany
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
10.15Požárně odolná VZT potrubí, potrubí pro odvod kouře a tepla
(Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT)
11.00Představení odborného velkoobchodu AZ FLEX, a.s.
(Bc. Ondřej Vondruška)
11.15Přestávka na kávu a občerstvení
11.45Izolační systémy pro požárně odolná VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla
(Ing. Petr Klement, SGCP Isover CZ)
12.45Chráněné únikové cesty z pohledu tepelněizolačních materiálů
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
13.00Protipožární ochrana ocelových konstrukcí
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
13.15Protipožární ochrana betonových konstrukcí, praktická zkušenost s realizací protipožárních obkladů
(Ing. Petr Bohuslav, J. Seidl a spol., s.r.o.)
13.45Diskuse a závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace s přednášejícími a zástupci odborného velkoobchodu AZ FLEX.
Účast na semináři je hodnocena 1 bodem v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Partnerem semináře je odborný velkoobchod AZ FLEX.


 

Hodnotit:  

Datum: 7.6.2017
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Témata 2019

Partneři - Požární bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila