Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Protipožární ochrana staveb

Isover a Společnost pro techniku prostředí Vás zvou na odborný seminář
Protipožární ochrana staveb


Datum a místo konání
24. 10. 2017BRNOHotel International, Husova 200/16, Brno-střed
31. 10. 2017OSTRAVAImperial Hotel, Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava a Přívoz
23. 11. 2017PRAHAMasarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé anebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukčních prvků. Jednou z nejúčinnějších možností, jak stavební konstrukce a potrubní rozvody procházející těmito konstrukcemi chránit před účinky plně rozvinutého požáru jsou protipožární obklady. Seminář se bude věnovat také aktuální situaci na poli legislativy a zkušenostem s realizací protipožárních obkladů.

Program

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře – představení firmy, novinky ve výrobkovém portfoliu Isover, změny na poli legislativy v oblasti průmyslových aplikací a TZB
(Ing. Luboš Melichar, MBA, SGCP Isover CZ)
10.00Význam požární ochrany
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
10.15Požárně odolná VZT potrubí, potrubí pro odvod kouře a tepla
(Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT)
11.00Představení odborného velkoobchodu AZ FLEX, a.s.
(Bc. Ondřej Vondruška)
11.15Přestávka na kávu a občerstvení
11.45Izolační systémy pro požárně odolná VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla
(Ing. Petr Klement, SGCP Isover CZ)
12.45Chráněné únikové cesty z pohledu tepelněizolačních materiálů
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
13.00Protipožární ochrana ocelových konstrukcí
(Ing. Vít Koverdynský, PhD., SGCP Isover CZ)
13.15Protipožární ochrana betonových konstrukcí, praktická zkušenost s realizací protipožárních obkladů
(Ing. Petr Bohuslav, J. Seidl a spol., s.r.o.)
13.45Diskuse a závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace s přednášejícími a zástupci odborného velkoobchodu AZ FLEX.
Účast na semináři je hodnocena 1 bodem v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Partnerem semináře je odborný velkoobchod AZ FLEX.


 
 
Reklama