Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Hodnocení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov výpočetním nástrojem NKN II

Jednodenní intenzivní kurz je určen pro energetické specialisty, autorizované osoby, projektanty a odbornou veřejnost se zájmem o hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz obsahuje teoretický úvod a praktické zaškolení do problematiky zpracování průkazu energetické náročnosti podle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. formou workshopu v počítačové učebně výpočetním nástrojem NKN II.
Lektory kurzu jsou zpracovatelé výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti budov.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., odborný garant kurzu

NÁPLŇ KURZU:

Po úvodní přednášce, zaměřené na aktuální problémy stanovení energetické náročnosti a legislativu, budou účastnící kurzu pod vedením lektorů zpracovávat PENB na příkladech konkrétních budov (obytné budovy, občanská výstavba, administrativní budova) podle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. Tato část kurzu probíhá na počítačovém vybavení katedry TZB, kdy každý účastník semináře bude mít k dispozici vlastní stolní PC s volně šiřitelným výpočetním nástrojem NKN II. Během praktické části se uskuteční otevřená diskuze ke způsobu zadání a postupu výpočtu stanovení energetické náročnosti budov, včetně vyhodnocení praktických příkladů a možnosti využití výsledků výpočtu energetické náročnosti v praxi.

Účastníci si v rámci odborného kurzu osvojí práci s výpočetním nástrojem NKN II a problematikou výpočtu energetické náročnosti budov na několika příkladech se stoupající obtížností a stoupajícími požadavky, kladenými na znalosti uživatelů z pohledu výpočetního nástroje a výpočtu energetické náročnosti budov.

Kurzu se účastní maximálně 15 osob, každý účastník má k dispozici připravené počítačové vybavení (stolní PC s monitorem) a pracovní místo. Účastníci budou mít k dispozici v elektronické a tištěné podobě všechny pracovní materiály včetně plné aktuální verze NKN II, které si účastník může i se svými zpracovanými příklady přenést do svého počítače, případně uložit po ukončení kurzu na paměťové médium.

Účastníci kurzu budou pod dohledem lektorů zpracovávat vlastní hodnocení energetické náročnosti budovy a PENB pro zadané tři typy budov ze sektorů bytové výstavby, občanské výstavby, administrativní budovy.

Tento kurz NENAHRAZUJE průběžné vzdělávání energetických specialistů podle vyhlášky č.118/2013 Sb.

PROGRAM KURZU:

8.00 Registrace účastníků
8.30 Zahájení kurzu
Energetická náročnost budov – přehled platné a připravované legislativy, teoretický základ
a úskalí praktického stanovení energetické náročnosti budov.
10.00 Přestávka na kávu
10.15 Praktický workshop 1. část
13.00 Oběd
14.00 Praktický workshop 2. část
17.00 Závěr: Diskuze a dotazy k aktuálním problémům v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov

Datum konání: 31. 10. 2014 (již obsazeno), 21. 11. 2014 (již obsazeno), 5. 12. 2014

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6, počítačová učebna A233 Kapacita kurzu je omezena pro max. 15 účastníků na jeden termín, rozřazení do kurzů bude provedeno na základě obdržených přihlášek.

Kurzovné:
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 4.840 Kč
- pro ostatní 6.050 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena odborné akce je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem odborné akce. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci odborné akce, materiály k odborné akci a občerstvení v průběhu odborné akce.

Závazná přihláška:
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu na e-mail stp@stpcr.cz nebo poštou na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201.

Platební podmínky
Na základě odeslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného: Účastnický poplatek nevracíme.

Přijetí přihlášek: Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

 
 
Reklama