Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energie pod Vaší kontrolou 2008 s podtitulem od zdroje po spotřebič podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. platné od 1. 9. 2007

Název akce: Energie pod Vaší kontrolou 2008 s podtitulem od zdroje po spotřebič podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. platné od 1. 9. 2007
Druh akce: seminář
Pořadatel: HYDRONIC SYSTEMS ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: Zdarma
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod

Seminář je zaměřen na problematiku hydronického vyvažování rozvodů tepla a chladu s použitím ručních a automatických vyvažovacích ventilů dle požadavků nové vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb.

 • Novinky v legislativě - vyhl. č. 151/2001 Sb. je od 1. 9. 2007 nahrazena vyhláškou č.193/2007Sb. - zpřesnění některých pojmů, dopady na provádění hydronického vyvažování
 • Volba vyvažovacího ventilu pro různé typy instalací:
  • Soustava s konstantním / proměnným průtokem
  • Ruční vyvažovací ventil / automatický vyvažovací ventil / inteligentní 2-cestný regulační ventil
  • Diagnostika a hydronocké vyvažování soustav s automatickými vyvažovacími ventily podle vyhl. č. 193/2007 Sb.
  • Specifické požadavky na vyvažovací ventily v průmyslu
 • Nový návrhový software Hydronic Systems
  • Teplovzdušné jednotky - snadný návrh, široký sortiment pro teplovodní, horkovodní a parní aplikace i pro rozvody chladu
  • Sálavé panely - snadný návrh podle EN 14037, vhodné pro průmyslové aplikace i pro administrativní a multifunkční objekty

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS
Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel.: 24446 6792-3
fax: 24446 1381

HYDRONIC SYSTEMS
Šámalova 78
615 00 Brno
tel.: 54524 7246
fax: 54524 7519
hydronic@hydronic.cz

Organizace kurzu a datum konání:

Datum a místo konání:

21. 1. 2008 - Hradec Králové - Hotel Amber, Černigov, Riegrovo nám. 1494
22. 1. 2008 - Brno - Hotel International, Husova 16
23. 1. 2008 - Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
24. 1. 2008 - Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
28. 1. 2008 - Liberec - Centrum Babylon, Nitranská 1
29. 1. 2008 - České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14
30. 1. 2008 - Plzeň - Plzeňský Prazdroj, reprez. prostory, U Prazdroje 7
31. 1. 2008 - Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
4. 2. 2008 - Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36

Informace pro účastníky:

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Program:

8:30 Prezence účastníků
8:45 Zahájení, úvodní slovo
9:00 Správná konstrukce vyvažovacího ventilu pro různé typy soustav
 • Soustavy s konstantním průtokem
 • Soustavy s proměnným průtokem
 • Vzájemné vazby mezi volbou regulačních ventilů, vyvažovacích ventilů a čerpadel
10:30 Specifické požadavky na vyvažovací ventily v průmyslových areálech
11:00 Přestávka, občerstvení
11:15 Legislativní změny vyplývající ze zrušení vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151/2001 Sb. a její nahrazení vyhláškou č. 193/2007 Sb.
11:45 Teplovzdušné jednotky
 • Efektivní vytápění a chlazení nejen průmyslových objektů
 • Návrhový software
12:15 Sálavé panely
 • Horkovodní a teplovodní sálavé panely pro různé typy objektů
 • Návrhový software
13:00 Diskuse, závěr semináře

Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a technickou dokumentaci k aktuálním výrobkům.

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...