Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Provozování a měření solárních soustav"

Název akce: Provozování a měření solárních soustav
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 12. 11. 2008
Místo konání: Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
Vložné: členové STP - 950 Kč, ostatní 1200 Kč (včetně DPH)

Seminář se bude zabývat různými aspekty projektování, realizací a provozování solárních tepelných soustav, problematikou měření a vyhodnocování skutečných solárních zisků a úspor v provozu.
Seminář je určen pro projektanty, provozovatele a investory.

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08:30 Prezence
09:00 Vliv dimenzování solární soustavy na její provoz (pouze jako příspěvek ve sborníku) - Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Problematika projektování solárních soustav a vliv návrhu na provoz - Petr Kramoliš
Podmínky správného provozování solárních soustav - Jaroslav Peterka
Problematika koroze v solárních soustavách - Ing. Jiří Matějček, CSc.
Laboratorní testování solárních kolektorů a zásobníků tepla - Ing. Bořivoj Šourek
Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Soustava pro přípravu teplé vody ETA Hlinsko - porovnání plochých a trubicových kolektorů - Jiří Kalina
Příklady z praxe - Ing. Jaroslav Forejtek
Zkušenosti s provozováním velkých solárních systémů - Alfréd Gottas
13:00 Diskuse, závěr semináře
V programu semináře je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

12. 11. 2008 - Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17, 21 - stanice Dvorce (směrem z centra za plaveckým bazénem v Podolí)

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 799 Kč 950 Kč
Pro ostatní 1009 Kč 1200 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

Mediální partneří STP:

   

 
 
Reklama