Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Komplexní řešení problémů s větráním a vytápěním po zateplení BD"

Seminář je především určen pro vlastníky a uživatele bytů a jejich zástupce v rámci bytových samospráv, kteří chtějí znát důsledky živelného zateplování objektů a absolutního zatěsňování oken na vnitřní životní prostředí v těchto bytech a lidské zdraví vůbec.

Seminář je zaměřen především na stávající bytový fond tj. panelové a zděné objekty zrealizované před rokem 2000. Vítáni jsou všichni, kteří mají o tuto problematiku zájem: provozovatelé, projektanti, zástupci státní správy. Pod heslem "Zelená úsporám, ale lidskému zdraví zelenější" se budou přednášející ve svých přednáškách věnovat vlivu nedostatečného větrání na lidský organismus, vzniku a šíření mikroorganismů, vlivu zateplení na ekonomický provoz stávajících otopných soustav apod.

Dalším tématem semináře bude i možnost náhrady stávajících (většinou centrálních) zdrojů tepla za alternativní zdroje.

Součástí semináře bude prezentace možných řešení daného stavu a konzultace se zástupci firem, které se danou problematikou bytového větrání a vytápění zabývají.

Ing. Marcel Kadlec, odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

12.30 Prezence
13.00 Zahájení - Ing. Jiří Petlach
Energetická náročnost budov - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Mikroklima zateplených budov - prof. Ing. Miloš Jokl, DrSc.
Problematiky větrání bytů po zateplení bytových domů - Ing. Jiří Petlach
Rotační odsávací hlavice - mýty a realita - Ing. Luděk Mareš
Zkušenosti a nedostatky při rekonstrukci větracích systémů - Ing. Jaroslav Dojava
Ekonomika úsporných opatření při rekonstrukcích panelových domů - Mgr. František Macholda
Postup investorů při komplexní opravě bytových domů - Hana Chlebcová
18.00 Diskuse, závěr semináře
Vedle odborných teoretických přednášek budou součástí programu semináře firemní informace dodavatelů větracích systémů a alternativních zdrojů vytápění.
V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení a prohlídku vystavených exponátů dodavatelských firem.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

17. 5. 2010 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účast na semináři je bezplatná.

3. Přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

5. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

6. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneří STP:

 
 
Reklama