Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Ventily 2007"

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

Název akce: Ventily 2007
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost LDM spol. s r. o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: Účast na firemním semináři je zdarma
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři ohodnocena 1 bodem

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů. Představeny budou novinky ve výrobním programu LDM a aktualizovaná verze výpočtového programu pro návrh regulačních armatur LDM.

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů. Každý účastník semináře obdrží také 2. upravené vydání Sešitu projektanta č. 6 "Regulace ve vytápění" a aktuální katalogy doplněné o novinky v oblasti ventilů a pohonů.

Odborní garanti:

Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek

Termíny a místa konání seminářů:

17. 09. 2007 Pardubice - Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633
18. 09. 2007 Brno - Hotel International, Husova 16
19. 09. 2007 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
08. 10. 2007 Karlovy Vary - Thermal Spa hotel, I. P. Pavlova 11
09. 10. 2007 Ústí n. Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36
11. 10. 2007 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 09.15 Zahájení - představení firmy
09.15 - 11.00 Odborné přednášky:
Teorie regulačních armatur
Regulační armatura v regulovaném okruhu
Regulační ventily LDM
11.00 - 11.30 Občerstvení
11.30 - 12.30 Odborné přednášky:
Regulace diferenčního tlaku
Ucpávky a kuželky regulačních armatur
Představení aktualizované verze výpočtového programu pro návrh ventilů LDM
12.30 - 13.00 Diskuse
13.00 Závěr

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádající firmy LDM spol. s r. o.

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují, přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Přihlášení:

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

Pořadatel:

LDM, spol. s r. o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 502 511, fax: 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz, www.ldm.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz,
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama