Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář „Novinky ve zdravotní technice 2013“

6. března 2013 – Praha7. března 2013 – Brno

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k nové legislativě.
V letošním roce se soustředíme především na novou normu pro vnitřní vodovody. Tato norma vyjde v únoru a na semináři ji bude komentovat přímo Ing.Jakub Vrána, Ph.D., který byl zároveň v týmu pro překlad všech částí evropské normy ČSN EN 806 a tudíž na semináři budou přesně vysvětleny souvislosti.
Stejně důležité pro projektanty v oboru je zorientovat se v těch částech nové legislativy energetického hodnocení budov, které se týkají připravy teplé vody, volby zdroje a doporučených účinností zařízení a distribuce.
Těším se na viděnou.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8:30Prezence
9:00Zahájení
9:15I. blok – vodovod
Nová ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“

Norma vyjde v únoru 2013. Co se kromě čísla normy všechno změnilo? Návaznost na normy řady ČSN EN 806.
Příprava teplé vody v energetickém hodnocení budov
Účinnost zařízení podle TNI 73 0331, novinky pro teplou vodu z novely vyhlášky č. 148/2007, preference zdrojů z pohledu energetického hodnocení budovy.
Data pro návrh a úskalí návrhu solárních systémů ohřevu vody, provázání s jinými zdroji
Jak vhodně kombinovat solární systém s jiným zdrojem, regulace systémů, zajištění systému v době mimo odběr, jak zvolit a kam umístit akumulaci
Jak se orientovat v široké nabídce a doporučené dimenzování systémů tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody
Jak postupovat při návrhu TČ pro přípravu teplé vody v rodinném a bytovém domě, problematické kroky návrhu a realizace.
Novinky v materiálech, regulaci a v technologiích
12:30II. blok – kanalizace
Zkušenosti s praktickým uplatněním vsakování a akumulace dešťové vody
Novinky v materiálech
14:30Diskuse
15:00Předpokládaný závěr semináře

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I. bloku, cca v 10:00 h, další krátká přestávka na kávu bude operativně během programu.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání

6. 3. 2013 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
7. 3. 2013 Brno – Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

  • pro členy Společnosti pro techniku prostředí 700 Kč
  • pro ostatní 900 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a studenti mají vstup zdarma.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, technické podklady k tématu a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Partneři semináře:

 
 
 
 

Mediální partneři STP:

 

Uzávěrka přihlášek: 1 týden před zahájením semináře


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...