Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Komplexní a bezpečné řešení pro technologii rozvodů a odpadů vody

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí

Datum a místo konání:

  • 4. 11. 2013 - Brno - Hotel International, Husova 16
  • 5. 11. 2013 - Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
  • 6. 11. 2013 - České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6
  • 7. 11. 2013 - Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Program semináře:

8.30Prezence účastníků
9.00

Zahájení

HONEYWELL
Ochrana před zpětným prouděním ve vnitřních rozvodech pitné vody podle normy ČSN EN1717

Progresivní technologie pro regulaci cirkulačního potrubí teplé vody a ochranu proti bakterii legionella

WAVIN OSMA
Nejpoužívanější plastové potrubní rozvody a odpady pro ZTI očima výrobce

Nové automatické tlakové stanice a kalová čerpadla WILO

Novinky v programu HL a systémová řešení pro ploché střechy

13.00Diskuse, závěr semináře, oběd

Pořadí firemních přednášek se může na seminářích měnit, informaci obdržíte při prezenci.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pořadatelé:

HONEYWELL s. r. o.
V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4
Tel.: 583 211 404, mobil: 602 572 340
E-mail: jacek.wawrzyn@honeywell.com
http://www.honeywell.cz

WAVIN OSMA s. r. o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: 495 580 038, mobil: 606 603 163
E-mail: michal.runstuk@wavin-osma.cz
http://www.wavin-osma.cz

WILO CS s. r. o.
Obchodní 125, 251 01 Čestlice
Tel.: 234 098 717, mobil: 603 519 143
E-mail: petr.vacek@wilo.cz
http://www.wilo.cz

HL technická kancelář ČR
Zámečnické nám. 54/6, 664 51 Šlapanice
Tel.: 545 223 420 , mobil: 602 519 295
E-mail: manas@odtokyhl.cz
http://www.hutterer-lechner.com

Přednášející:

Honeywell – Mgr. Jacek Wawrzyn
Wavin Osma – Ing. Michal Runštuk
WILO CS – Ing. Petr Vacek
HL – Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 1 kreditní bod.

 
 
Reklama