Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STP nabízí studentům členství v prvním roce zdarma

Studenti tak mají snadný přístup k aktuálním informacím a novinkám z oboru vnitřního prostředí budov a mohou si rozšířit dosažené znalostí z oboru techniky prostředí.

Výhody členství v STP
Členové mají výraznou slevu vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP. Studenti mají účast na odborných akcích v 1. roce zcela zdarma, na vybraných akcích i v následujcících letech. Členlm STP jsou zasílány informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí a dostávají 5x ročně prestižní časopis "Vytápění, větrání, instalace", jehož součástí je Informační zpravodaj STP.
Poslání organizace
Posláním Společnosti pro techniku prostředí je zvyšování odborné úrovně oboru technika prostředí, který se zabývá tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska výzkumu a vývoje, výuky, projektování, realizace, provozování a legislativy.
Společnost pro techniku prostředí je otevřená pro všechny zájemce v oborech klimatizace a větrání, vytápění, osvětlení, ochrana proti hluku a vibracím, zdravotně technické instalace, obnovitelné zdroje energie, posuzování parametrů mikro klimatu prostředí, facility management se zaměřením na technická zařízení budov a v širším kontextu i úspory energií a ochranu ovzduší. Společnost pro techniku prostředí pořádá:
  • Odborné konference, sympozia, semináře a kurzy.
  • Firemní semináře z oboru technika prostředí.
  • Podílíme se na pořádání veletrhů a výstav včetně jejich doprovodných akcí.
Společnost pro techniku prostředí vydává:
  • Odborné publikace - Sešity projektanta a sborníky z konferencí a seminářů.
  • Směrnice STP.
  • Časopis „Vytápění, větrání, instalace“.
Společnost pro techniku prostředí nabízí:
  • Členství zájemcům o aktuální informace z oboru technika prostředí.
  • Zpracování nezávislých odborných studií a posudků - Expertní kancelář STP.
  • Přípravu firemních seminářů „na klíč“.
  • Rozesílání informací z oboru technika prostředí (novinky, pozvánky na odborné akce) na adresy z databáze STP.
Mezinárodní spolupráce
Společnost pro techniku prostředí je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Air-conditioning Associations), je asociovaným členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), naším významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.

STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama