Pozvánka na dvousemestrální kurz Vytápění

Datum: 6.1.2016  |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Organizační garant kurzu: Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Anotace kurzu

Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí (STP) poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací pojistných a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový, a tak jeho nedílnou součástí je i zpracování projektu vytápění, který bude v průběhu kurzu konzultován s přednášejícími a na závěr kurzu obhajován.

Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2016

Kurz je dvousemestrální. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky, které jsou sestaveny v těchto termínech:

Letní semestr (březen – červen 2016):

7. 3. 2016 až 9. 3. 2016

11. 4. 2016 až 13. 4. 2016

9. 5. 2016 až 11. 5. 2016

6. 6. 2016 až 8. 6. 2016

Zimní semestr (září – listopad 2016):

12. 9. 2016 až 14. 9. 2016

3.10.2016 až 5. 10. 2016

31. 10. 2016 až 2. 11. 2016

28. 11. 20165 až 30. 11. 2016

Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, projekt a samostatné studium).

Témata odborných přednášek

 1. Vnitřní tepelné prostředí
 2. Tepelné bilance vytápěného prostoru
 3. Základy větrán.
 4. Potřeba tepla a paliva
 5. Otopné soustavy
 6. Návrh otopných soustav
 7. Pojistné a zabezpečovacího zařízení
 8. Otopné plochy
 9. Sálavé vytápění
 10. Zdroje tepla
 11. Centralizované zásobování teplem
 12. Kotelny
 13. Spalovací vzduch, odtah spalin, komíny
 14. Navrhování systémů přípravy TV
 15. Regulace a hydraulika OS
 16. Solární tepelné soustavy
 17. Tepelná čerpadla
 18. Hodnocení TČ a solárních soustavy
 19. Experimentální metody
 20. Projekt
Ke stažení:

Podrobné informace (PDF)

Pokyny pro zájemce

Přihlášku vyplňte přes aplikaci https://czv.cvut.cz/profesni.php
Uzávěrka přihlášek je 22. 2. 2016.
Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Účastnický poplatek pro členy Společnosti pro techniku prostředí činí 23 000 Kč, pro nečleny 24 000 Kč (vč. DPH).

Účastnický poplatek uhraďte na účet Fakulty strojní ČVUT v Praze, nejpozději do 1. března 2016. Číslo účtu je 19-5505030267/0100, variabilní symbol pro platbu se vygeneruje po vyplnění přihlášky, konstantní symbol 308, Komerční banka Praha 6. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.

Podrobnosti o akci na http://utp.fs.cvut.cz/pro-praxi/vytapeni2016/kurz-czv-vytapeni/

 

Hodnotit:  

Datum: 6.1.2016
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánuVelký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou KoukalovouPraha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí