Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář „Ventily 2013“

Společnost L D M, spol. s r. o. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Ventily 2013“ pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

21. 5. 2013 Hradec Králové
22. 5. 2013 Ostrava
23. 5. 2013 Brno
28. 5. 2013 Plzeň
29. 5. 2013 České Budějovice
30. 5. 2013 Praha

Program semináře

8:30Prezence účastníků
9:00Zahájení – představení firmy
9:15Odborné přednášky
  • Teorie regulačních armatur
  • Regulační armatura v regulovaném okruhu
  • Regulační ventily LDM
11:00Občerstvení
11:30Odborné přednášky
  • Regulace diferenčního tlaku
  • Ucpávky a kuželky regulačních armatur
  • Představení aktualizované verze výpočtového programu
    pro návrh ventilů LDM
12:30Diskuse
13:00Závěr

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádající firmy LDM spol. s r. o.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditní bodem.

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukci a začlenění jako součásti v regulačním okruhu.

Představeny budou novinky ve výrobním programu LDM a aktualizovaná verze výpočtového programu pro návrh regulačních armatur LDM.

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a aktuální katalogy doplněné o novinky v oblasti ventilů a pohonů.

Odborní garanti

Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek

Pořadatel

L D M, spol. s r. o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 502 511, fax: 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz, www.ldm.cz

 
 
Reklama